Jak nový občanský zákoník ovlivní život firmy

Praktickou „kuchařku“ pro firmy a podnikatele s nejdůležitějšími dopady nového občanského zákoníku a praktickými příklady připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s autory zákonů a advokátní kanceláří PRK Partners.Podnikatelský manuál obsahuje praktické příklady, rady, tipy a doporučení. Na 35 stranách čtenář najde čtyři kapitoly.

První se zabývá problematikou uzavírání smluv. Například tím, zda podnikatel musí všechny smlouvy měnit, jak odstranit duplicity ve smlouvách, jak smlouvy postupovat, na co nezapomenout při ujednání smluvní pokuty atd.

Druhá kapitola je zaměřená na vztahy podnikatelů se zákazníky. Například na uzavírání smluv na dálku, reklamace zákazníka, ručení za jakost prodaného zboží atd.

Třetí kapitola je nazvaná Vnitřní život malých a středních firem a zabývá se mimo jiné vnitřní dokumentací, nakládáním s nemovitým majetkem, variabilitou obchodního závodu apod.

Závěrečná část nese název Co je dobré vědět z oblasti zakládání firem. Čtenář v ní najde řádky týkající se základního kapitálu u s.r.o., řetězení a dalšího uvolnění regulace s.r.o., také nových ustanovení týkajících se akciových společností atd.  

Podnikatelský manuál k NOZ (364 kB)

 

Doporučujeme