Video + podcast

Jak pomoct vývozcům ve složité situaci? Future of Export Summit hledal řešení

Jak co nejlépe čelit problémům, s nimiž se v dnešní době potýkají firmy, které mají ambice růst a exportovat? O tom se diskutovalo v rámci konference Future of Export Summit 2022, kterou v polovině listopadu uspořádala v Praze agentura CzechTrade.

Pro účastníky byl připravený odborný program, během nějž vystoupili zástupci úspěšných českých společností a také pracovníci vybraných zahraničních kanceláří a centrály agentury.

Obsah videa

Odkaz se otevře v novém okně na příslušném místě.

Zpět na začátek

To nejdůležitější, co v reportáži zaznělo

Jelikož konference nabídla mimořádně silnou koncentraci zajímavých lidí, témat a myšlenek, připravili jsme pro vás reportáž, v níž jsme se pokusili shrnout to nejpodstatnější, co na akci zaznělo. Kromě jiného jsme mluvili také s představiteli firem a ptali se jich, jak současnou situaci zvládají a co jim dělá největší potíže. 

Nová strategie CzechTrade

Ústřední téma bylo nazvané Výzvy dnešní doby. Po prezentaci hlavních řečníků následně proběhla i panelová diskuse, a poté se uskutečnily tři paralelní diskusní bloky. První byl zaměřený na důležité aspekty, o nichž by dnes exportéři měli přemýšlet. Druhý se věnoval trendu udržitelnosti v podnikání a třetí nesl název Úspěšné byznysové interakce. 

Future of Export Summit

Jedním z hlavních řečníků úvodní části Summitu byl Jan Kubata, ředitel sekce služeb pro exportéry agentury CzechTrade. Mluvil mimo jiné o trendech ve světě, o požadavcích firem a také o nových projektech na podporu českého exportu. Zmínil v této souvislosti i vznikající strategii agentury CzechTrade, která je aktuálně ve schvalovací fázi a jejímž smyslem je mimo jiné reagovat právě na nové trendy, které se na exportních trzích objevují.

„Myslím, že zásadní krok, o který se teď budeme snažit, bude přechod od oborových specialistů k sektorovým specialistům. Ti budou mít konkrétní sektory tak kvalitně zmapované, že skvělé české inovativní firmy v těchto jednotlivých sektorech budou schopné nabídnout absolutně profesionální služby od A do Ž,” uvedl Jan Kubata.

Druhá transformace ekonomiky

Mezi hlavní témata konference patřila i tzv. druhá transformace ekonomiky. Ta má podle uskupení osobností českého byznysu, které ji prosazují, pomoci změnit naši republiku v dalších třech dekádách v otevřenou, respektovanou a úspěšnou zemi. A přispět tak ke vzniku společnosti, která je postavená na ekonomice šetrné k životnímu prostředí s vysokou přidanou hodnotou. Současně je schopná úspěšně soutěžit s nejvyspělejšími státy světa.

Na konferenci Future of Export Summit o druhé transformaci ekonomiky mluvil Martin Wichterle, majitel strojírenské skupiny Wikov Industry, skláren Boma a Rykl. České firmy podle něj umí hodně, pokud jde o to něco skvělého vyzkoumat a vyvinout, ale měly by se teď zaměřit hlavně na to, aby své produkty dokázaly prodat. 

Future of Export Summit

„Schopnost české ekonomiky a českých firem něco vyvinout a zejména vyrobit je obrovská. Myslím, že dokonce do této oblasti směřuje spousta prostředků, ale prodej, budování značky a schopnost nebát se jít ven – to je pořád velkou slabinou českého hospodářství a růstu české ekonomiky,” řekl Martin Wichterle.

Udržitelná města budoucnosti

Jak už jsme zmiňovali, během konference se diskutovalo také o udržitelnosti. Jedním z podtémat této debaty byla i tzv. chytrá města. Nejen o projektu agentury CzechTrade City for the Future pojednávalo vystoupení Dóry Egressy, ředitelky zahraniční kanceláře CzechTrade Maďarsko.

„City for the Future je prezentační projekt českých společností, které nabízí řešení pro chytré a udržitelné město směrem do světa, takže se jedná o absolutně exportní projekt. Chtěla bych zdůraznit obě slova, jak udržitelné, tak i chytré město. Vnímáme totiž, že koncept Smart City už dávno není jenom o chytrých lavičkách nebo třeba o digitalizaci dopravy, ale je to mnohem větší koncept. Proto je naší velkou snahou v rámci tohoto projektu zaostřit na všechny aspekty chytrého a udržitelného města, abychom vytvořili takové prostředí, kde i za pět, deset až dvacet pět let bude dobré žít,” vysvětlila Dóra Egressy.

Co říkají firmy

Využili jsme rovněž přítomnosti zástupců českých firem na konferenci a zeptali se jich, s čím se na zahraničních trzích pod vlivem současných událostí nejvíc potýkají. A jestli by v nabídce proexportních služeb státu uvítali nějaké změny. Například Petr Dařílek, jednatel benešovské společnosti Pivovar Ferdinand, nám řekl, že se jeho společnosti osvědčilo podílet se na incomingových cestách, kde pracovníci zorganizují cestu a přivezou návštěvníky do České republiky.

Jednatel pivovaru Ferdinand považuje za správnou cestu posílení sektorových specialistů, s čímž připravovaná strategie CzechTradu počítá. „Pro nás je ideální člověk, který v daném teritoriu funguje a dokáže si načíst problematiku importu piva do své vlastní destinace. A tam už se o tom lépe hovoří a diskutuje,” doplnil Petr Dařílek.

Future of Export Summit

Vlaďka Červinková na konferenci reprezentovala společnost I love Hummus, výrobce několika druhů hummusu, oblíbeného pokrmu z cizrny a také dalších produktů, jako je třeba kimchi nebo pasta tahini. Její firma začala exportovat teprve v roce 2019, takže si svoje pozice na zahraničních trzích zatím stále buduje. „My, jako producent zdravé výživy a jídla, se kvůli chlazeným potravinám potýkáme s vysokou cenou za dopravu, obzvláště u menších objemů. Nicméně nové dohody uzavíráme a rozšířili jsme spolupráci na maďarský trh, exportujeme do Německa, vypadá to, že budeme brzy exportovat i do Velké Británie. A dokonce, ač jsme to ani nečekali, se nám povedlo uzavřít kontrakt na Ukrajinu.” 

Vlaďka Červinková doplnila, že se její firma zaměřuje na veletrhy a různé způsoby, jak se prezentovat v zahraničí, aby měla možnost navázat osobní setkání. „V začátcích, a hlavně i během covidu, jsme využívali služeb CzechTrade, i co se týče oslovování kontaktů, vyhledávání kontaktů jako takových, pomoci při byznys schůzkách atd. Některé služby byly zdarma, což jsme velmi ocenili obzvláště na trzích, které jsme neznali a potřebovali jsme s nimi pomoct. Co se spolupráce s CzechTrade týká, bylo to naprosto úžasné. A budeme pokračovat dál,” uzavřela Vlaďka Červinková. 

Martin Zika

Zpět na začátek

Přepis reportáže

15. listopadu 2022 se v pražském Cubex Centru uskutečnila konference agentury CzechTrade nazvaná Future of Export Summit. Jejím smyslem bylo diskutovat o výzvách, jimž jsou v současné době nuceny čelit firmy, které se snaží dále růst a exportovat. CzechTrade připravil odborný program, během nějž vystoupili zástupci úspěšných českých firem a také vybraných zahraničních kanceláří a centrály agentury. Ústřední téma bylo nazvané Výzvy dnešní doby. Po prezentaci hlavních řečníků následně proběhla i panelová diskuse, a poté se uskutečnily tři paralelní diskusní bloky. První byl zaměřený na důležité aspekty, o nichž by dnes exportéři měli přemýšlet. Druhý se věnoval trendu udržitelnosti v podnikání a třetí nesl název Úspěšné byznysové interakce.

Jedním z hlavních řečníků úvodní části Summitu byl Jan Kubata, ředitel sekce služeb pro exportéry agentury CzechTrade. Mluvil mimo jiné o trendech ve světě, o požadavcích firem a také o nových projektech na podporu českého exportu. Zmínil v této souvislosti i vznikající strategii agentury CzechTrade, která je aktuálně ve schvalovací fázi a jejímž smyslem je mimo jiné reagovat právě na nové trendy, které se na exportních trzích objevují.

„Myslím, že zásadní krok, o který my se teď budeme snažit, pokud se domluvíme a strategie bude schválena, bude přechod od oborových specialistů k sektorovým specialistům. A to z toho důvodu, že i v rámci rozvoje naší zahraniční sítě máme velkou ambici ji posílit sektorovými specialisty, kteří opravdu budou schopní, například ve Spojených státech v leteckém a kosmickém průmyslu, mít opravdu ten sektor tak kvalitně zmapován, že pro skvělé české inovativní firmy, které do tohoto sektoru směřují, budou schopni nabídnout absolutně profesionální služby od A do Ž. Myslím si, že je zásadní věc, která nám umožní na jednotlivých světadílech nejenom poskytnout standardní služby, od těch v žádném případě neodcházíme, ale nabídnout velmi kvalitní škálu služeb nových, které právě umožní využít sektorové nabídky v té dané zemi pro české klienty,“ říká Jan Kubata.

Kdy by mohli čeští exportéři začít tyto sektorové specialisty využívat záleží podle Jana Kubaty, kromě schválení strategie, také na rozhodnutí zřizovatele agentury, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Implementace by měla být v průběhu čtyř let, to znamená 2023–2026. Máme devět regionálních center, bavíme se dnes o devíti pozicích. Zároveň vedle sektorových specialistů je součástí strategie i rozšiřování naší zahraniční sítě od 50 kanceláří, které máme letos, k 60 kancelářím, což je cílová skupina,“ říká Jan Kubata

Ředitel sekce služeb pro exportéry CzechTradu také upozornil, že agentura bude mít od nového roku ve spolupráci s CzechInvestem k dispozici regionální sítě v České republice. Smyslem tohoto opatření bude dostat se blíž k podnikatelům.

„Budeme schopni být v jednotlivých krajích, budeme schopni požadavky našich klientů sbírat přímo od nich, nebudou muset jezdit za námi do Prahy. Budeme se velmi efektivně snažit přepracovat jejich požadavky do našich služeb, které jim budeme schopni nabízet,“ doplňuje Jan Kubata.

Druhá transformace ekonomiky

Mezi hlavní témata konference patřila i tzv. druhá transformace ekonomiky. Ta má podle uskupení osobností českého byznysu, které ji prosazují, pomoci změnit naši republiku v dalších třech dekádách v otevřenou, respektovanou a úspěšnou zemi. A přispět tak ke vzniku společnosti, která je postavená na ekonomice šetrné k životnímu prostředí s vysokou přidanou hodnotou. Současně je schopná úspěšně soutěžit s nejvyspělejšími státy světa.

Na konferenci Future of Export Summit o druhé transformaci ekonomiky mluvil Martin Wichterle, majitel strojírenské skupiny Wikov Industry, skláren Boma a Rykl. České firmy podle něj umí hodně, pokud jde o to něco skvělého vyzkoumat a vyvinout, ale měly by se teď zaměřit hlavně na to, aby své produkty dokázaly prodat.

„Schopnost české ekonomiky a českých firem něco vyvinout a zejména vyrobit je obrovská. Myslím, že dokonce do této oblasti směřuje spousta prostředků, ale opravdu prodej, budování značky a nebát se jít ven – to je pořád velkou slabinou českého hospodářství a růstu české ekonomiky,“ říká Martin Wichterle.

Firmy se podle Martina Wichterleho v první řadě nesmí bát a musí se trpělivě pokoušet ve světě uspět a nečekat až přijde zákazník za nimi. Podnikatel zároveň považuje za velmi důležitou roli státu, který by měl poskytovat kvalitní proexportní infrastrukturu tak, aby se podniky měly o co opřít.

„To jsou exportní instituce jako EGAP nebo Česká exportní banka, které určitě se můžou zefektivnit a potřebují další finanční prostředky, aby mohly pojistit a podpořit celou další řadu exportérů. Je tady instituce jako CzechTrade, která funguje báječně, ale samozřejmě má velice limitované finanční prostředky. Stát by měl víc podporovat výstavnictví a v neposlední řadě budovat něco, jako je obecně česká značka, která podpoří jakéhokoliv exportéra při prodeji produktů pod značkou Made in Czechia nebo Made in Czech republic,“ doplňuje Martin Wichterle.

Udržitelnost a chytrá města

Jak už jsme zmiňovali, během konference se diskutovalo také o udržitelnosti. Jedním z podtémat této debaty byla i tzv. chytrá města. Nejen o projektu agentury CzechTrade City for the Future pojednávalo vystoupení Dóry Egressy, ředitelky zahraniční kanceláře CzechTrade Maďarsko.

„City for the Future je prezentační projekt českých společností, které nabízí řešení pro chytré a udržitelné město směrem do světa, takže se jedná o absolutně exportní projekt. Chtěla bych zdůraznit obě slova, jak udržitelné, tak i chytré město. Vnímáme totiž, že koncept Smart City už dávno není jenom o chytrých lavičkách nebo třeba o digitalizaci dopravy, ale je to mnohem větší koncept. Celé se to nabalilo jako sněhová koule, a právě to je naše velká snaha v rámci tohoto projektu, abychom zaostřili na všechny aspekty chytrého a udržitelného města, abychom opravdu vytvořili takové prostředí, kde i za pět, deset až dvacet pět let bude dobré žít,“ říká Dóra Egressy.

Dóra Egressy v této souvislosti zmínila také digitální katalog obsahující přehled českých řešení v oblasti Smart Cities.

„Unikátní na projektu City for the Future je také to, že využíváme moderní digitální a digitalizační technologie k propagaci českých firem ve světě. Uvedu pár příkladů. Základem bylo to, že jsme věděli, že musíme založit kvalitní vícejazyčné webové stránky, které budou sloužit nejenom jako landing page pro jednotlivé akce, ale také pro to, abychom začali vytvářet katalog. Organicky se rozrůstající katalog českých řešení, které jsou už hotové pro export právě v tématice chytrého města a udržitelnosti. A jelikož jsme viděli, že jednorázové akce jsou úžasné a skvělé pro networking, ale je škoda to udržet jenom v těch dvaceti čtyřech hodinách, tak jsme se rozhodli využít technologie, které úplně rozbourají tu časovou limitovanost prezenčních akcí a také plošnou limitovanost. Takže jsme nechali ve 3D kvalitě naskenovat celou výstavní plochu našich firem. To znamená, že z tisíce fotek vznikla interaktivní plocha, kde se můžete procházet, kde si můžete opět prohlédnout výstavu, můžete klikat na odkazy, můžete se podívat na videa jednotlivých firem. A co vás zaujme, tak vás hned přesměruje na jejich webové stránky.“

Zeptali jsme se také, v jakých sektorech v současné době existují konkrétní příležitosti pro exportéry.

„Města momentálně nejvíc zajímají řešení, která znamenají úsporu a opravdu slyší na různé digitalizační projekty, na různé rozvojové projekty, které jim na krátkou nebo na dlouhou trať přinesou jakékoliv finanční výhody. A to jsou také projekty, na které se teď chystají dotace. Takže určitě můžu říct, že aktuální příležitosti jsou v těchto segmentech,“ uzavírá Dóra Egressy.

Jak ovlivňují současné události působení českých firem v zahraničí?

Využili jsme rovněž přítomnosti zástupců českých firem na konferenci a zeptali se jich, s čím se na zahraničních trzích pod vlivem současných událostí nejvíc potýkají. A jestli by v nabídce proexportních služeb státu uvítali nějaké změny. Petr Dařílek, jednatel benešovské společnosti Pivovar Ferdinand nám řekl, že se jeho firma snaží hledat nová odbytiště jako náhradu za ruský a částečně také ukrajinský trh.

„Obchod s pivem je poměrně specifická záležitost, zejména pro pivovar naší velikosti. Jsme samostatný pivovar, to znamená, že nejsme součástí žádné nadnárodní skupiny ani, řekněme, velkého portfolia pivovarů, takže musíme hledat individuálně. Hledáme individuální partnery, kteří chtějí náš produkt, jako je ryze český ležák ve špičkové kvalitě, importovat do svých zemí,“ říká Petr Dařílek.

Petr Dařílek vysvětlil, že se Pivovar Ferdinand snaží nabízet CzechTradu určitou míru znalostí z oboru pivovarnictví, kterou potřebuje, aby jeho pracovníci měli.

„Něco jako zbožíznalství v segmentu piva. Bavíme se o alkoholu, bavíme se o importu piva do teritoria, kde oni působí. Je otázka, jak tam dostal vzorky a za rozumné peníze. A samozřejmě, jak má vypadat náš partner. To znamená, že pro nás třeba není vůbec atraktivní účast na veletrzích, maximálně nějaká předváděčka. Je to neefektivní, je to příliš drahé. Pro nás je daleko lepší se podílet na incomingových cestách, kde pracovníci zorganizují cestu a přivezou návštěvníky do České republiky,“ doplňuje Petr Dařílek.

Jednatel pivovaru Ferdinand považuje za správnou cestu posílení sektorových specialistů, s čímž připravovaná strategie CzechTradu počítá.

„Pro nás je ideální člověk, který v tom daném teritoriu funguje a dokáže si načíst problematiku importu piva do své vlastní destinace. A tam už se o tom lépe hovoří a diskutuje. Moc se mi líbí záležitost týkající se toho, co tady zaznělo, zkusit zvednout brand českých výrobků obecně,“ uzavírá Petr Dařílek.

Vlaďka Červinková na konferenci reprezentovala společnost I love Hummus, výrobce několika druhů hummusu, oblíbeného pokrmu z cizrny a také dalších produktů, jako je třeba kimchi nebo pasta tahini. Její firma začala exportovat teprve v roce 2019, takže si svoje pozice na zahraničních trzích zatím stále buduje.

„My jako producent zdravé výživy a jídla, se potýkáme s tím, že máme náročnější export z toho důvodu, že máme chlazené potraviny. To znamená, že se potýkáme s vysokou cenou za dopravu, obzvláště u menších objemů, ale i přesto to jde. Nové dohody uzavíráme a rozšířili jsme spolupráci na maďarský trh, exportujeme do Německa, vypadá to, že budeme brzy exportovat i do UK. A dokonce, ač jsme to ani nečekali, tak se nám v tuto chvíli povedl export na Ukrajinu,“ říká Vlaďka Červinková.

Společnost I love Hummus, která v současnosti mění svůj název na Beavia, od začátku využívá exportních služeb státu.

„My jako exportní nováčci se určitě zaměřujeme na veletrhy a různé způsoby, jak se prezentovat v zahraničí, tak, abychom měli možnost navázat osobní setkání. V začátcích, a hlavně i během covidu, jsme využívali služeb CzechTradu, i co se týče oslovování kontaktů, vyhledávání kontaktů jako takových, pomoc při byznys schůzkách atd. Některé služby byly zdarma, což jsme velmi ocenili obzvláště na trzích, které jsme neznali a potřebovali jsme s nimi pomoct. Já bych, co se spolupráce s CzechTradem týče, opravdu řekla „děkuju“, protože to bylo naprosto úžasné. A jak říkám, budeme pokračovat dál.“

Podle Vlaďky Červinkové by její společnost uvítala, aby zástupci státních agentur byli středním a menším firmám ještě více k dispozici.

„Protože samozřejmě veškeré budování brandu a prezentace firmy v zahraničí je o financích, na to si musíme vydělat, takže tam bychom určitě uvítali, aby nějaké teritorium bylo obsazené kvalifikovaným obchodním zástupcem, který by nám na tom daném trhu pomohl více rozšířit to povědomí o značce,“ uzavérá Vlaďka Červinková.

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme