Jak postupovat na trzích Latinské Ameriky?

Již 30 obchodních případů čítá spolupráce firmy Micos s CzechTradem a především s jeho zahraničními kancelářemi. Nejnovější zkušeností je Latinská Amerika.Micos je prostějovská firma s více než pětadvacetiletou tradicí, působí v oborech výpočetní a telekomunikační techniky a poskytování softwarových služeb na domácím trhu i v zahraničí. Klíčová divize Micos Telcom je výrobcem pasivních prvků pro optické sítě, jako jsou venkovní i vnitřní rozvaděče nebo serverové skříně. Zákazníci jsou telekomunikační operátoři, poskytovatelé internetu, integrátoři optických sítí anebo distributoři pasivních optických produktů. Micos jim pomáhá budovat kvalitní optickou síť a tak zajistit koncovým zákazníkům kvalitní internetové připojení.

„Vizí naší společnosti je být světovou firmou, což se dnes už stává realitou. Dodáváme produkty do většiny zemí Evropské unie, do Spojených arabských emirátů, Jižní Afriky a třeba i na ostrovy Svatý Martin a Svatý Bartoloměj v Karibiku. Právě kvůli Karibiku jsme se rozhodli zaměřit se na země Latinské Ameriky. Proto jsme také kontaktovali agenturu CzechTrade s požadavkem na vyhledání kontaktů a jejich následné oslovení,“ vysvětluje Jiří Novák, manažer mezinárodních obchodních vztahů z divize Micos Telcom. Na latinskoamerickém kontinentu se soustředili na Mexiko, Kolumbii, Peru, Ekvádor a Chile.

„Díky skvělé komunikaci s CzechTradem a jednotlivými zástupci v daných zemích se nám podařilo zorganizovat jednorázovou služební cestu, v jejímž průběhu jsme navštívili všechny zmíněné země a intenzivně jednali s kontaktními osobami ve firmách, které pro nás zahraniční kanceláře vyhledaly,“ říká manažer s tím, že momentálně jsou ve fázi komunikace, zasílání vzorků a také plánují další návštěvu u konkrétních firem, které opravdu projevily zájem.

„Opravdu říkám proto, že někteří se tváří, jako by zájem měli, ale ve skutečnosti z vás jen chtějí dostat informace o cenách a zpomalit váš vstup na trh. Takže my si příštího partnera či zákazníka velmi pečlivě vybíráme,“ dává Jiří Novák k dobru vlastní zkušenost z obchodních jednání v zámoří.

Latinská Amerika má podle něj velký potenciál − jsou to skutečně významné trhy, takže je prostor pro jakoukoliv šikovnou českou firmu se v těchto zemích etablovat.

Asistence CzechTradu pro firmu Micos v Latinské Americe byla koncipována v novém modelu − šlo o soubornou zakázku realizovanou souběžně ve všech pěti zmíněných zemích. „V tomto regionu působí CzechTrade historicky v Mexiku, Kolumbii, Peru, Chile a Brazílii, nově od léta též v Argentině, a tyto zahraniční kanceláře jsou schopny firmám pomoci také v menších, ale obchodně zajímavých zemích − v Ekvádoru, Panamě, Kostarice, Bolívii nebo Uruguayi a Paraguayi,“ připomíná vedoucí latinskoamerického regionálního centra agentury Emil Ulrych.

Latinská Amerika je díky své kulturní a obchodní provázanosti jeden velký otevřený trh se širokou poptávkou po kvalitním zboží s vyšší přidanou hodnotou. Existuje zde volný pohyb zboží a služeb v rámci Pacifické aliance nebo Andského společenství národů.

Nejen v telekomunikacích, ale i v dalších oborech najdete regionální firmy působící ve dvou nebo třech zemích najednou. Proto je dobré tuto část světa vnímat jako celek a také se na ni takto zaměřit. Díky týmové práci jednotlivých zahraničních kanceláří CzechTradu tak například zástupci Micosu mohli jednat s 24 obchodními partnery během deseti pracovních dní ve čtyřech zemích. Pro firmu to znamená zefektivnění a zrychlení vstupu na trh a ve finále díky jedné cestě přes oceán též ušetří vynaložené prostředky i čas svých zaměstnanců. Záleží jen na firmě, jakou kombinaci zemí si zvolí a jaký rozsah služeb si s pracovníky CzechTradu dojedná.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Marta Stolařová, exportní konzultantka, CzechTrade (marta.stolarova@czechtrade.cz).

• Teritorium: Amerika | Ekvádor | Chile | Kolumbie | Mexiko | Peru | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme