Jak se bude vyvíjet honduraská ekonomika v následujících dvou letech?

Podle Centrální honduraské banky BCH (Banco central de Honduras) ekonomika středoamerické země v roce 2019 a 2020 poroste mezi 3,3 až 3,7 %. Inflace by neměla přesáhnout hranici 4 % a schodek státního rozpočtu pro letošní rok bude -2 % HDP.


  • Země: MX – Mexiko, HN – Honduras
  • Datum zveřejnění: 04.04.2019

V minulém roce reálný ekonomický růst dosáhl 3,7 % HDP, což měl za následek zvýšený růst domácí spotřeby, investice, zahraniční poptávka po tamních produktech (většina z nich pochází z honduraských montoven, tak zvaných maquilas). Obecně je očekáváno zpomalení importu a na druhou stranu zvýšení exportu, které bude zapřičíněno snižením cen komodit.  

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: La Prensa

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Honduras | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme