Jak se daří Rakousku?


  • Země: AT – Rakousko
  • Datum zveřejnění: 15.11.2019

Odpověď přináší studie vydaná grémiem nezávislých expertů pod hlavičkou Statistik Austria. Pracovali s 31 ukazateli v oblastech jako kvalita života, materiální prosperita anebo životní prostředí. Konkrétněji se jedná například o vývoj hrubého domácího produktu na hlavu, vývoj mezd, spotřeby jednotlivců a v neposlední řadě také o stavu nezaměstnanosti.
Ze statistik vyplývá, že se Rakousku daří rok od roku lépe. Ve srovnání s minulým rokem stoupl reálný hrubý domácí produkt na obyvatele o 1,9 %. Mzdy a platy rostly v průměru o 0,8 % a spotřeba se zvýšila o 0,6 %. Neméně pozitivní je i klesající míra nezaměstnanosti, která po dlouhé době spadla pod 5 % (nyní 4,9 %). 
V oblasti kvality života je dobrou zprávou pokles počet obyvatel ohrožených chudobou, který momentálně činí 17,5 % a proti roku 2018 se jedná o pokles o 0,6procentního bodu. V roce 2008 byla chudobou ohrožena více jak pětina populace (20,6 %). Ve srovnání s ostatními státy Evropské unie je na tom Rakouskou nadprůměrně, jelikož průměr v EU je 21,7 %. Na škále od 0 (absolutně nespokojen) do 10 (zcela spokojen) se napříč rakouským obyvatelstvem měřila celková spokojenost se životem v Rakousku. Výsledná hodnota dosáhla 8 bodů, z čehož můžeme usoudit, že se lidem žije v Rakousku poměrně dobře. Ani ne každý desátý (9,8 %) obyvatel zhodnotil svou spokojenost se životem 5 body a méně.
Bohužel ve sféře životního prostředí nebylo dosaženo pozitivních výsledků ve vztahu k ochraně klimatu. Nadále stoupá spotřeba elektrické energie, zvýšily se také emise skleníkových plynů. Dobrou zprávou je aspoň navýšení podílů ekologické půdy na celkové zemědělsky využívané ploše. Od roku 2000 do roku 2018 se podíl více jak zdvojnásobil a činil 23,2 %.
Zdroj: Statistik Austria
Zpracoval kolektiv autorů zahraniční kanceláře CzechTrade Vídeň

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme