Jak se v Chorvatsku zúčastnit a uspět ve veřejných zakázkách?

Chorvatský trh se státními zakázkami nabral v posledních dvou letech nový dech. Dokazuje to nejen pozitivní hodnocení EU (Single Market Scoreboard), ale i růst počtu vypsaných tendrů od roku 2017, kdy vstoupila v platnost nová legislativa.

Zdá se, že trh se státními zakázkami v Chorvatsku vstupuje do nové éry, kde transparentnost a pravidla fair play pro všechny zúčastněné jsou jeho zcela běžnou součástí. České firmy, které se rozhodují, zda vstoupit na trh se státními zakázkami v Chorvatsku, musí i tak překonat celou řadu překážek jako jsou jazyková bariéra, neznalost zákonů, odlišné podnikatelské prostředí, kultura, zvyklosti apod. Základním předpokladem úspěchu jsou proto nejen aktuální informace, kvalitní výrobek či služba a konkurenceschopná cena, ale především spolehlivý místní partner.

Počet státních zakázek vzrostl meziročně z 11 tisíc v roce 2017 na 18 tis. v roce 2018 a růst pokračuje i v letošním roce. Zakázky tvoří 15 % HDP, což je 6,3 mld. EUR. Není bez zajímavosti, že z hlediska objemu státních zakázek 65 % bylo vypsáno v Záhřebské župě, 5 % ve Splitské župě a pak následují další župy s mnohem menšími podíly. Podíl zahraničních firem je pouze 9 %, z toho jsou neúspěšnější firmy z Číny (5,7 %, díky nedávnému obřímu tendru na výstavbu Pelješackého mostu), Slovinska (1,27 %), Rakouska (0,3 %), Nizozemska (0,29 %), Německa (0,19 %) a Česka (0,12 %).

Všechny státní zakázky jsou zveřejňované elektronicky a v chorvatštině v úředním věstníku Elektronički oglasnik javne nabave, který exkluzivně spravuje firma Narodne Novine. České firmy se na této elektronické platformě mohou zdarma zaregistrovat a dostávat informace podle vlastního výběru, např. pokud nastanou změny u tendrů, o které se zajímají. Na portálu je k dispozici nejen tendrová dokumentace, ale slouží i ke vkládání nabídek a ke komunikaci se zadavatelem tendru. Celý proces je interaktivní a uživatel má proto v každém okamžiku zpětnou vazbu, že to, co vložil, je správně. Na závěr, po vložení nabídky, dostane firma potvrzení, že její nabídka je v pořádku a že byla přijata.

V Chorvatsku, stejně jako v mnoha jiných evropských zemích, je nejdůležitějším parametrem nabídky cena. Její váha při hodnocení tvoří 90 %, ostatní kritéria pak jen 10 %. České firmy mají v tomto ohledu nepochybně komparativní výhodu před firmami z Rakouska, Německa a Nizozemska, které dlouhodobě dominují chorvatskému trhu, protože jsou schopné nabídnout relativně vysokou kvalitu za konkurenceschopnou cenu. Vyhodnocení tendrů může trvat různě dlouho, v lepším případě tři až čtyři měsíce, v horším případě, kdy se jedna nebo více firem odvolává nebo podává stížnost, až dva roky. Stížnosti se řeší opět elektronicky na portálu státních zakázek.

Pro kompletní přehled lze získat dodatečné informace nejen na stránkách úředního věstníku, ale také na webových stránkách Státní komise pro dohled nad státními zakázkami. České firmy se mohou seznámit se základními a praktickými informacemi fungování trhu se státními zakázkami na webové stránce, která je provozována i v češtině.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Záhřebu
Zdroj: Narodne Novine

• Teritorium: Chorvatsko

Doporučujeme