Jak se změní daně v roce 2014

Rok 2014 nebude zásadně měnit zdanění poplatníků, spíše odráží výsledek dlouhodobé diskuse nad efektivitou výběru některých daní vzhledem k jejich přínosu pro státní rozpočet. Řada faktických i terminologických změn čeká společnost v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva.Od nového roku čeká společnosti a vůbec nás všechny i v daních řada terminologických změn v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva. Co se týká koncepčních změn, dochází k přesunu daně dědické a darovací do daně z příjmů (u společností i u fyzických osob) a k samostatnému vymezení daně z nabytí nemovitostí. Tento krok však nebude zásadně měnit dopad na zdanění poplatníků, spíše odráží výsledek dlouhodobé diskuse nad efektivitou výběru některých daní vzhledem k jejich přínosu pro státní rozpočet.

Jako pozitivní změnu pro podnikatele vnímáme zjednodušení podmínek pro tvorbu daňově uznatelných opravných položek u pohledávek po splatnosti, a také rozšíření odpočtů ze základu daně – stávajícího odpočtu na výzkum a vývoj a zavedení odpočtu na podporu odborného vzdělávání (na podporu pořízení majetku pro účely odborného vzdělávání a výdajů vynaložených na žáka nebo studenta). Zvýší se také limit pro odpočet darů (10% ze základu daně).

V oblasti nemovitostí je dobrým obratem uznatelnost ztráty v případě prodeje pozemku. Naopak negativní daňový dopad bude mít na společnosti zrušení osvobození od daně z nabytí nemovitostí při vkladu nemovitostí do základního kapitálu, a dále změna při směňování nemovitostí – nově bude směna považována pro účely daně z nabytí nemovitostí za dva převody, ačkoliv doposud se na ni pohlíželo jako na jeden převod. V návaznosti na novou terminologii v oblasti nemovitostí lze očekávat komplikace u převodů nemovitostí, mimo jiné i z pohledu daně z přidané hodnoty, kdy u některých nových instrumentů (právo stavby apod.) bude třeba posoudit jednotný přístup z pohledu české legislativy i evropské směrnice.

Tereza Tomanová, senior konzultantka v daňovém oddělení, Deloitte

• Témata: Daně a účetnictví
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme