Jak se změní hotely a restaurace v době postcovidové? Bezpečnost bude trvalou prioritou

Pandemie mění celý svět, dotýká se všech aspektů života. Výrazně mění především oblast služeb, a to zvláště těch, při nichž dochází k setkávání většího počtu osob, a tedy k silnějším sociálním kontaktům. Hotely a restaurace takovými místy bezesporu jsou. Troufám si říci, že ke stavu před rokem 2020 se již nikdy nevrátí. Jaké tedy naše hotely a restaurace budou? Odpovědět lze jednou větou: Takové, aby jim jejich hosté mohli důvěřovat a cítili se komfortně i bezpečně.

Poslední průzkumy potvrzují, že rozhodování hostů a jejich chování na cestách se bude po zkušenostech s celosvětovou pandemií zásadně lišit od toho, co všeobecně platilo v minulých letech. Přístup ubytovacích zařízení k dodržování základních principů prevence virové kontaminace a rizika nákazy bude dalším faktorem při rozhodování o výběru hotelů a penzionů, stejně jako jiných kategorií ubytovacích služeb. Již nyní evropští hoteliéři, včetně našich sousedů například v Polsku a Rakousku, připravují standardy a s nimi propojené značky bezpečného provozu, které mají jednak zajistit co nejvyšší úroveň bezpečnosti hostů a jejich zaměstnanců, ale také slouží jako zajímavý marketingový nástroj.

Organizátoři konferencí rovněž mezi svá kritéria hodnocení zařazují posouzení, jak daná ubytovací a kongresová zařízení přistupují k ochraně proti virové nákaze hostů. Je zřejmé, že tato otázka nebude pouze krátkodobým trendem, ale především kvůli stále větší citlivosti hostů a obavám z možné nákazy bude aktuální i v následujících letech.

Je tedy zřejmé, že v nadcházející době bude při výběru ubytování do rozhodovacího procesu hostů vstupovat především otázka bezpečí a hygieny. Pro ubytovací zařízení tak bude hrát roli nejen to, zda hygienické normy a mimořádná opatření skutečně dodržují, ale také co v tomto ohledu činí navíc a jak toto úsilí komunikují směrem k potenciálním hostům. Trendem proto je zavádění standardů a jejich jednotná komunikace prostřednictvím značky bezpečného provozu.

Značka bezpečí

Naše asociace se k tomuto trendu připojuje spuštěním nového projektu Stay Safe. Členové asociace se mohou prezentovat touto značkou a díky ní mohou upozornit na svůj zvýšený zájem o problematiku hygieny. Zároveň se tak vůči hostům zavazují dodržovat zásady které použitím značky deklarují. Hlavním mechanismem zajišťujícím kredibilitu značky je tak vlastní kontrola jednotlivých poskytovatelů služeb, nikoliv certifikace.

Projekt Stay Safe je rozdělen do tří úrovní. Úroveň první přináší možnost užívání informačních letáků pro hosty, jak vyžaduje nařízení Ministerstva zdravotnictví. Úroveň druhá již zahrnuje používání samotné značky Stay Safe a souvisejících grafických materiálů, což je podmíněno dodržováním závazných principů – přehledně jsou uvedeny v boxu – a podáním řádné přihlášky.

Současně jsme jako asociace definovali desatero pravidel, která jsou doporučená pro všechny provozovatele ubytovacích a restauračních služeb. Snižují totiž významně riziko přenosu virového onemocnění a zvyšují dosavadní hygienické standardy na novou úroveň. Je pravděpodobné, že řada z nich se stane budoucím hygienickým minimem.

Závazné principy projektu Stay Safe

Použití loga je vázáno na splnění následujících podmínek:

 • Splnění všech legislativních povinností při provozování zařízení
 • Splnění všech bezpečnostních a hygienických pravidel deklarovaných jako principy HACCP včetně jejich pravidelné aktualizace dané konkrétní situací v provozu a regionu
 • Postupování podle pokynů vlády a dalších státních autorit platných v daném čase
 • Zajištění všech potřebných kroků vyplývajících z aktuální epidemiologické situace, zaručujících maximální bezpečnost hostů, zákazníků i zaměstnanců
 • Dodržování etického kodexu AHR ČR
 • Členství v AHR ČR Chcete-li se se do programu zapojit, zašlete vyplněnou přihlášku na sekretariát AHR ČR Kristýně Čenské na e-mail censka@ahrcr.cz. Přihláška je k dispozici ke stažení na adrese https://www.ahrcr.cz/Upload/xxx/prihlaska-k-programu-stay-safe.pdf.

Desatero pravidel pro restaurace

 1. Roušky – podle platných nařízení a charakteru provozu, personál trvale, hosté s výjimkou usazení u stolu.
 2. Rozestupy a počet hostů – dle platných nařízení, vzdálenost mezi skupinami hostů u stolu minimálně 1 metr.
 3. Ruce – dezinfekce na ruce k dispozici u vchodu do restaurace a u WC, antibakteriální mýdla ve výrobních střediscích.
 4. Stoly – dezinfekce stolů, případně madel židlí a sedáků, před příchodem nového zákazníka.
 5. Nabídkové lístky v takovém provedení, aby je bylo možno po každém použití dezinfikovat, případně stejné pravidlo pro elektronické lístky, podpora plateb kreditní kartou.
 6. Odstranění všech předmětů ze stolu, s výjimkou svíček a dekorace, kterých se hosté opakovaně dotýkají. Nabídkové karty a stojánky či pivní tácky musí být omyvatelné nebo vyměnitelné s každým hostem.
 7. Dochucovací prostředky v uzavřených a omyvatelných baleních, po každé návštěvě dezinfekce.
 8. Písemně zpracované postupy pro zajištění bezpečnosti personálu před virovou nákazou.
 9. Zvýšená sanitace skla a mytí nádobí při minimální teplotě 60 °C, pro pivní sklo možné i studené mytí při dodržení zásad stanovených pivovary a hygieniky.
 10. Personál pravidelně školen, zákaz práce zaměstnanců s respiračními problémy a zvýšenou teplotou.

Desatero pravidel pro ubytovací zařízení

 1. Roušky – podle platných nařízení a charakteru provozu.
 2. Dezinfekce k dispozici u vchodu a na recepci.
 3. Zajištění dodržování bezpečné vzdálenosti mezi osobami ve všech veřejně přístupných prostorách, rozestupy hostů ve frontách 1,5 m.
 4. Zvýšená hygienická opatření a pravidelná dezinfekce předmětů a ploch, kterých se dotýká více osob – stolky, židle, pulty, magnetické karty, klíče, platební terminály, pera, madla, kliky, zábradlí, vypínače, výtahy, dávkovače v koupelně, ovládání, vypínače, fény, coffee sety, telefony, lampičky, manuály služeb, minibary, žehlička a žehlicí prkno, tlačítka trezorů a podobně. Omezení používání předmětů na pokoji -časopisy, psací potřeby, přehozy přes postel, dekorativní polštáře a další. Po každém odjezdu hosta – v případě, že je to možné – dezinfikovat obaly nepoužitých kosmetických přípravků.
 5. Nastavení přísných pravidel pro skladování a čištění pracovních oděvů a praní prádla.
 6. Zabezpečit bezpečnou manipulaci s prádlem, aby nedošlo ke kontaminaci, přísné oddělení prádla použitého a čistého.
 7. Tam, kde to je možné, zajistit pravidelné větrání místností, včetně pokojů po odjezdu hostů.
 8. Dezinfekční a ochranné pomůcky pro zaměstnance (roušky, respirátory, jednorázové rukavice, čisticí a dezinfekční roztoky na ruce, jednorázové ubrousky, ochranné clony a podobně).
 9. Aktivní podpora nabídky online check-in i check-out, pokud má ubytovací zařízení tyto technologie, případně samoobslužné kiosky.
 10. Zavedení standardů prevence a postupů v případě podezření z onemocnění, postupů v případě prokázání výskytu onemocnění v ubytovacím zařízení, pravidelné školení personálu a jeho evidence.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme