Jak sehnat peníze pro firmu? Zkuste netradičně

Malé a střední podniky hůř shánějí finanční prostředky. Banky se s nimi často nebaví. Alternativní formy financování tuto slabinu řeší.Omezený přístup malých a středních firem k cizímu kapitálu, a nedostatek vlastních volných finančních prostředků považují odborníci za jeden z hlavních faktorů, které brzdí rozvoj malých a středních firem v České republice. Tyto společnosti jsou totiž bankami často považovány za rizikovější klienty. Výrazněji na ně totiž dopadají všechny obtíže, kterým podnikatelé v tuzemsku čelí.

Ať už jsou to časté změny legislativy, obtížnější přístup k evropským fondům, ale třeba také relativně krátká podnikatelská historie. Pro přístup k bankovnímu financování potřebují podniky prokázat dvě úplná daňová období a často narážejí na podmínky, které nejsou schopné splnit. Proto jsou malé a střední firmy v Česku častěji nucené hledat méně tradiční formy financování svého dalšího rozvoje.      

Mezi alternativní způsoby malých a středních firem se poměrně nedávno zařadil například takzvaný peer-to-peer lending. Ten je založený na principech sdílené ekonomiky, která je známá především v oblastech, jako je alternativa taxislužby Uber nebo ubytovací služby Airbnb. Ale i v České republice proniká také do bankovnictví.

Peníze od lidí

Tuto službu začaly malým a středním firmám nabízet například Zonky. Princip je jednoduchý. Na webových stránkách této služby vloží firma poptávku a Zonky jí následně zašlou nabídku. Pokud ji firma přijme, vystaví svoji poptávku na tržišti, kde osloví investory, kteří se skládají na potřebnou částku. „Díky tomu, že v procesu nefiguruje banka, žadatelé o úvěr dosáhnou na mnohem nižší úroky, které začínají již na 3,9 procenta a průměrně se pohybují okolo 8,5 procent. Půjčka se vyplatí i samotným investorům, ti tak zajímavě zhodnotí svůj kapitál,” vysvětluje šéf Zonky Pavel Novák.

Od lidí si na Zonky na podnikání půjčují spíše menší podnikatelé, maximální výše půjčky je totiž 500 tisíc. I to ale může výrazně nakopnout rozvíjející se projekty. Například Petr Burian z Brna si pro svoji společnost MotoKenny takto půjčil 300 tisíc na rekonstrukci prostor svojí dílny na renovaci historických motorek, na zateplení haly a dostavbu kotelny. V Příbrami díky podobné půjčce vznikla nová provozovna na výrobu raw sladkostí Veveraw Evy Šmatlákové. „Banka se s námi vlastně vůbec nebavila. Vrátí vám žádost, ani nevíte proč,“ konstatuje Eva Šmatláková. Celkem už lidé na Zonky zafinancovali 352 podnikatelských projektů za 54 milionů korun.

„Během crowdfundingu se z investorů často stávají zákazníci a brand ambasadoři daných společností, ze stávajících zákazníků, kteří investují, zákazníci loajálnější a marketingová kampaň, která s emisí souvisí, přiláká zákazníky nové. Okolo kampaně vzniká komunita lidí, kteří daný projekt podporují,“ vysvětluje Radek Musil.

Další alternativní možností financování malých firem je takzvaný faktoring. Právě pro malé a střední firmy ho modifikoval startup investAukce, který na trhu původně působil pod delším názvem Investiční aukce. 

„Naprostá většina faktoringových společností, ať už bankovních, či nebankovních, vyžaduje od svých klientů garanci milionových měsíčních obratů a klienti jsou smluvně vázáni k postupování všech svých pohledávek, takže flexibilita se limitně blíží nule,“ konstatuje Adam Šoukal, zakladatel investAukce.

Klasický faktoring je totiž v podstatě úvěrový rámec, kdy faktoringová společnost průběžně odkupuje od firmy vystavené faktury za poskytnuté zboží či služby. Podnik tak získává prostředky na provozní financování a nemusí čekat na dlouhou splatnost svých odběratelů. Tento způsob získávání financí však byl tradičně otevřený především pro velké společnosti.

Zárukou je velký odběratel

Proto platforma investAukce spojuje faktoring s investičními příležitostmi. „Umožňuje investorům výhodné zhodnocení jejich finančních prostředků a klientům nabízí levný a hlavně flexibilní faktoring. Díky této kombinaci jsme v současné době jediná společnost v České republice, která tyto služby nabízí,“ vysvětluje Adam Šoukal.

InvestAukce se od bankovní konkurence liší také tím, že umožňují profinancovat elektronické faktury, a to díky práci s takzvanými EDI doklady (Electronic Data Interchange) založenými na výměně standardních strukturovaných obchodních a jiných dokumentů.

„V praxi to znamená, že nám klienti nemusejí posílat papírové faktury. Službu jim integrujeme rovnou do jejich účetního systému a dostáváme zároveň automatické konfirmace od odběratelů, že zboží dorazilo v pořádku a můžeme dané pohledávky profinancovat,“ zmiňuje Adam Šoukal.

Službu využívají především malé a střední podniky, které nedosáhnou na bankovní faktoring, nejčastěji z důvodu nesplnění požadavku minimálního měsíčního obratu postoupených pohledávek. Oproti tomu se investAukce zaměřují zejména na bonitu odběratele a díky tomu dokážou poskytnout financování i malým a středním podnikům. V praxi to znamená, že financují malé firmy, ale rizikový profil určuje velký odběratel. Typickým klientem podniku jsou proto malé a střední podniky s obratem do 50 milionů korun, které dodávají zboží či služby velkým bonitním společnostem, jako je například ČEZ nebo obchodní řetězce.

Alternativní způsoby financování

  • Peer-to-Perr Lending – investoři se skládají na půjčku
  • Faktoring – profinancování faktur s dlouhou splatností
  • Crowdfunding – dárci se skládají na určitý projekt, financování dluhem, konvertibilním dluhem, nabídnutím podílu ve společnostech
  • Royalty Crowdfunding – autor nabízí podíl na zisku

Pro finance na internet

Internet otevřel českým firmám také další možnost, jak získat peníze na svůj rozjezd nebo expanzi. Je jím takzvaný crowdfunding, tedy oslovování veřejnosti prostřednictvím specializovaných webových portálů. Tato forma byla přitom v tuzemsku již dříve známá jako nástroj podpory kulturních, charitativních či zájmových projektů.

Na oblast investic pro podniky se specializuje portál Fundlift ze skupiny Roklen. „Líbila se nám podoba britské platformy Crowdcube, ale Fundlift bylo potřeba přizpůsobit českému regulatornímu rámci a tomu, že jsme zde od začátku chtěli emitentům umožnit poptávat financování dluhem, konvertibilním dluhem i nabídnutím podílu ve společnostech,“ popisuje Radek Musil, šéf Fundliftu.

Crowdfunding podle něj nabízí efektivní způsob, jak získat nejen potřebné financování, ale i nové zákazníky a obecně zvýšit povědomí o daném projektu, aniž by bylo nutné zdlouhavě vyjednávat o parametrech transakce s individuálními investory.

„Během tohoto druhu financování se z investorů často stávají zákazníci a brand ambasadoři daných společností, ze stávajících zákazníků, kteří investují, zákazníci loajálnější a marketingová kampaň, která s emisí souvisí, přiláká zákazníky nové. Okolo kampaně vzniká komunita lidí, kteří daný projekt podporují,“ vysvětluje Radek Musil. Navíc úspěšná kampaň zároveň projekty určitým způsobem etabluje na kapitálových trzích a v případě další potřeby financování v budoucnu mohou dané investory oslovit napřímo.

Za prvních deset měsíců působení má Fundlift za sebou 15 úspěšně zafinancovaných projektů o celkovém objemu zhruba 75 milionů korun s tím, že 14 z těchto projektů pro velký zájem investorů navyšovalo původní velikost emise. Portál drží 93procentní úspěšnost zafinancování kampaní.

Další možnost financování podniků nabízí crowdfundingový portál Startovač.cz. I když se firemní oblastí zabývá spíše okrajově, přináší „royalty crowdfunding“, který může být pro mnohé firmy zajímavý. „U royalty crowdfundingu autor může nabídnout podíl na zisku. Nevzdává se tedy jakékoli části společnosti a nadále zůstává jejím stoprocentním vlastníkem. Investor je vyplacen ze zisku to jest podnikatelského úspěchu autora,“ vysvětluje Martin Brykner, zakladatel portálu Startovač.cz.

Nástup takzvaných fintech společností, propojujících technologie a bankovní služby, do budoucna přinese další netradiční formy financování malých a středních firem. Pro podnikatele by tak mohla padnout jedna z konkurenčních nevýhod, které až dosud měly vůči velkým společnostem. 

Převzato z časopisu Profit. Autor článku: Dalibor Dostál.

Doporučujeme