Jak snížit emise: Němci zvažují zdražení benzínu i tvrdé kvóty na elektroauta

V Berlíně se diskutuje o tom, jak má Německo splnit závazky pařížské dohody a snížit emise v dopravě. Jedním z návrhů je vyšší zdanění benzínu i nafty a tvrdé kvóty pro elektromobily, jež by určily jejich pevný počet. Ministr dopravy se obává, že zdražení pohonných hmot by vyvolalo protesty žlutých vest jako ve Francii.Německá vládní komise, která má předložit zprávu o opatřeních pro snižování emisí v dopravě, se nemůže shodnout na krocích, které k výraznému snížení produkce skleníkových plynů povedou. Materiál by přitom měl být hotov nejpozději do pátku 29. března.

Zástupci ekologických organizací požadují omezení maximální rychlosti na silnicích, zdražení benzínu a nafty a pevně stanovené kvóty pro prodej elektromobilů. Německý ministr dopravy Andreas Scheuer (CSU) zatím přísná opatření odmítá, obává se příliš velkých dopadů na německou ekonomiku i společnost. Varuje také před tím, že se v Německu rozšíří protestní hnutí žlutých vest, které vzniklo loni ve Francii kvůli oznámenému zvýšení spotřební daně na pohonné hmoty.

Německý deník Süddeutsche Zeitung napsal, že jádrem sporu je omezení 20 milionů tun oxidu uhličitého ročně. Německo musí v dopravě do roku 2030 snížit emise o 60 procent ze 163 milionů tun CO2 na 98 milionů tun. Poklesu o 40 milionů tun má země dosáhnout podporou prodeje elektrických vozů, zlepšením veřejné dopravy a podporou železnic. Zbývajících 20 milionů se má ušetřit represivními kroky.

Ekologické organizace a automobilová sdružení k materiálu vznesly 600 připomínek a pozměňovacích návrhů. Objem emisí skleníkových plynů pocházejících z dopravy se v posledních letech nedaří snižovat. I když jsou automobily úspornější, tím že ekonomika roste, najezdí se na silnicích a dálnicích více kilometrů.

Scheuer zatím vehementně odmítá opatření, jež se dotknou řidičů. Snížení rychlosti na dálnicích, které požadují ekologické organizace, je uvedeno v materiálu pouze jako poznámka od čarou. Ministerstvo také odmítá, aby se zvyšovala cena pohonných hmot.

Scheuer naopak podporuje větší využívání biopaliv a syntetických paliv. Odpůrci ale tvrdí, že využívání například syntetického benzínu ve velkých objemech je utopií.

Stále nepanuje shoda na tom, kolik by v Německu mělo v roce 2030 jezdit elektromobilů. Podle různých scénářů by to mělo být od 6 až do 14 milionů elektrických aut. Už dřívější plány německé vlády o tom, že v roce 2020 bude v Německu jezdit milion aut na elektřinu, selhaly. Na začátku roku 2019 to bylo celkem 97 tisíc plně elektrických aut. Vozů na hybridní pohon bylo v Německu sto tisíc.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: František Novák

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí

Doporučujeme