Jak uspět v kariéře a podnikání

Deset úspěšných českých osobností se dělí o své zkušenosti.

Svůj úspěch investuj do ostatních

Život mě stále znovu a znovu přesvědčuje o tom, že nepracujeme, abychom vydělávali peníze, které si potom ukládáme do bank, ale abychom vytvářeli něco, co nás vnitřně naplňuje a za co si nás lidé okolo můžou vážit. A to nejenom dnes, ale i v budoucnosti. Zní to jednoduše a jasně, ale realizovat tento cíl není vůbec lehké. V případě, že se to podaří, je ale jisté, že má pak člověk bezva pocit. 

Jakub Cigler, architekt

Věřte v lidi a hledejte partnery

Tímto principem se řídím od samého začátku svého podnikání. Jsem přesvědčen, že s lidmi okolo sebe dokážu mnohem více než sám. Proto celá léta vkládám důvěru ve své partnery a spolupracovníky a žádnou aktivitu, do které jsem se v podnikání pustil (a nebylo jich málo), jsem nerozjížděl sám; vždycky jsem se snažil obklopit týmem lidí a těm věřit. A dělám to tak dodnes, přestože dnešní doba spíše skoro nabádá „nevěř ničemu a hlavně nikomu“ a přestože i já jsem několikrát zažil zklamání a (obrazně i doslova) jsem doplatil na to, že mému „důvěřuj“ chybělo příslovečné „prověřuj“. Avšak ani nedůvěřivá doba, ani špatné zkušenosti nezvrátí mé přesvědčení, že úspěch a síla je v partnerství, spolupráci a důvěře (a ve víře v lidi).

Jindřich Lukavský, EXX

Ignoruj překážky a dojdeš k úspěšnému řešení

Tu nejdůležitější radu jsem dostal hluboko v minulém století od svého prvního šéfa. Ta rada zněla: „Nehledej důvody, proč něco nejde, ale hledej způsoby, aby to šlo.“ Tahle rada mě doprovázela celý můj manažerský a posledních pět let i můj podnikatelský život. Člověk ale nevystačí jen s jednou radou, a tak bych hned jako další, kterou bych zase já rád předal nastupujícím podnikatelským a manažerským generacím, zmínil tuto: „Obklop se schopnějšími, než jsi ty sám.“ Pak se totiž ta první rada snáze změní v realitu, protože kolektivní rozum spojený se vzájemným respektem absencí strachu přináší ty nejlepší výsledky.  

Vratislav Kulhánek, bývalý šéf Škody Auto

Žij lokálně, mysli globálně

Vždy je dobré se na všechno ve svém životě podívat z nadhledu, zaměřit se na podstatu věci a nic nebrat osobně. Mít otevřenou mysl a srdce, pečlivě naslouchat svému okolí, mít schopnost milovat naplno a nebát se plnit si své sny. Nejlepší rada, kterou jsem ve svém životě dostala, je neučit se z vlastních chyb, ale hledat poučení ve svém okolí, a pokud budu podnikat jakoukoli cestu, tak ji podniknout s partnerem srovnatelné mysli nebo ještě lépe s někým lepším a dokonalejším v myšlení i ve znalostech, než jsem já. Lépe je jít sám, než se vydat na cestu s člověkem, který se obklopuje lidmi menších myslí a hodnot. 

Olga Girstlová, Flexibuild

Touha, ne volba

S byznysem jsem začal hned po pádu komunismu a spolehnout se tehdy na rady zkušenějších podnikatelů bylo prakticky nemožné – žádní tu totiž nebyli. Užitečné tipy a triky na úspěšné podnikání tak postupně přinášel sám život. A ta nejpodstatnější informace, k níž jsem postupně dospěl, zní: nabízej a staň se předmětem touhy, nikoli volby. Za dobu, kdy se byznysu věnuji, jsem nenašel lepší motor pro úspěšné podnikání než právě touhu a emoce vůbec. Touha znamená, že něco chcete tak moc, že kvůli tomu budete ochotní překonávat překážky. Je krásné, když po vašem produktu zákazníci touží. A neplatí to jen v případě produktů a zákazníků, ale třeba i zaměstnanců. Pokud pro firmu pracují lidé, kteří po tom touží, mám jistotu, že vždy odvedou nejlepší výkon, že budou loajální a budou chtít růst společně s firmou. Emoce jsou nejlepší investicí pro úspěšný byznys.  

Zbyněk Frolík, Linet

Nebojte se používat instinkt

Během své profesní dráhy jsem se naučil jednu věc, že první rozhodnutí je většinou to nejlepší. Snaha vymýšlet další alternativy, opakované přehodnocování a rozbory situace vás většinou odvedou z cesty, kde vám udělala velkou službu intuice. Osobně si ale myslím a snažím se tím řídit, že pokud člověk v rozhodnou chvíli neví, co má udělat, neměl by dělat raději vůbec nic. Rozhodnutí často nemusí padnout ihned, a pokud to jen trochu lze, je lepší počkat na chvíli, kdy k němu přirozeně dospějete. Jeho realizaci pak už ale zbytečně neodkládejte, a to především pokud jde o nepříjemný krok. S postupem času totiž klesá vůle ten krok udělat. Buďte si jisti, že ta nejtěžší rozhodnutí, která budete v životě dělat, musíte udělat sami. Nemůžete chtít po nikom jiném, aby spolu s vámi, nebo dokonce za vás, nesl odpovědnost. I ta správná rozhodnutí ale někdy způsobí někomu jinému problém, komplikaci. To je bohužel daň za rozhodování zejména ve vysokých funkcích. Nikdy však nedopusťte, aby vaše rozhodnutí vedlo k těžké nespravedlnosti. 

Jan Fischer, bývalý předseda vlády 

Hleďte kupředu

Mám to štěstí, že jsem v životě dosud zažila hodně setkání s inspirativními lidmi, ze kterých jsem si do života hodně odnesla. Moje největší inspirace ale nepochází od člověka z finančního světa, nýbrž od mé sestry. Věnuje se dětské onkologii. Ta není jejím zaměstnáním, nýbrž povoláním – a to navíc včetně Ph.D., docentury a přednášení doma i v zahraničí. Kromě toho je skvělá matka tří malých dětí a podezřívám ji navíc, že ještě pracuje pro elektrárnu, protože je stále nabita neuvěřitelnou energií. Její rada zní: „Přestaň neustále rozebírat to, co se stalo a jak jsi to mohla udělat lépe. Pouč se z toho, zapomeň a hleď kupředu.“ Mým přáním je, abych se touto její radou uměla skutečně řídit – alespoň občas.

Andrea Ferancová Bartoňová, Wood & Co.

Přijměte, že nemožné je možné, a žijte

Měla jsem a mám velké štěstí, které nepotká každého, že na mé cestě životem mě alespoň chvílemi provázely osobnosti, od kterých jsem se, doufám, něco z jejich přirozené moudrosti a nadhledu naučila. V poslední době stále častěji vzpomínám na Jiřího Grušu a jeho heslo: „Neřešitelné věci neřeším, snažím se je přežít.“ Což je pro mě krásná lidská parafráze středověké modlitby: „Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu, a dej mi moudrost, abych oboje od sebe odlišil.“ V dnešní hektické době není podle mě lepší rady k dosažení přiměřeného úspěchu bez ztráty duševního zdraví a pohody. Nenechte se přemáhat myšlenkami na věci, kterých nemůžete dosáhnout nebo jejichž výsledky nemůžete ovlivnit; zaměřte se na to, čeho můžete dosáhnout, jděte za tím a tu cestu si užívejte. 

Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

Hodně úsilí

Roky zkušeností v podnikání mě přesvědčily o tom, že každý projekt, bez ohledu na velikost, vyžaduje vysoké nasazení a pracovitost. Proto jedním z hesel, které rád používám a kterým se v podnikání řídím, je: „Malý obchod – hodně práce a málo peněz, velký obchod – hodně práce a hodně peněz.“ Být úspěšný v podnikání vyžaduje hodně úsilí. 

Marek Dospiva, Penta

Rada od Wayna Gretzkého

Pocházím ze Zlína, a tak by se dalo čekat, že tu nejlepší radu pro byznys budu hledat v odkazu Tomáše Bati. Zlín je ale také hokejové město a pro mě nejcennější rada pochází také z hokejového prostředí. „Dostal“ jsem ji od Wayna Gretzkého, jednoho ze sportovních hrdinů našeho dětství a dospívání. „Bruslím tam, kde puk bude, ne kde je,“ definoval Gretzky, přezdívaný The Great One, tajemství toho, proč je nejproduktivnějším hokejovým hráčem NHL všech dob. I v byznysu se stále snažím předvídat, kudy se bude ubírat trh, konkurence a inovace, a na takovou situaci se připravit. A pak se těšit z úspěchu, o kterém ti méně vnímaví prohlásí, že mi „ten puk náhodou přistál přímo na lopatě“.

Jiří Devát, Cisco ČR   

Převzato z časopisu Profit. Zdroj: Nejlepší rady, jak uspět v Česku (vydala Mladá fronta). 

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme