Jak zvýšit šanci firmy na získání dotace díky účetní úzávěrce?

Pokud letos plánujete podání žádosti o dotaci, pak je třeba zpracovat aktuální účetní uzávěrku tak, aby vám některé účetní údaje nezpůsobily problém. Pro hodnotitele jsou totiž důležité mj. ukazatele tzv. finančního zdraví firmy.

Před samotným zpracováním a podáním dotační žádosti je dobré si prověřit několik informací. Nejenže je již v tuto dobu nutné mít zveřejněné účetní závěrky za předchozí dvě uzavřená období, ale záleží i na tom, co finanční výkazy obsahují.

Ilustrační fotografie

Jedním ze základních pomocníků, který napomáhá zjistit, zda jsou firmy z pohledu dotací v pořádku, je určení finančního zdraví žadatele. V něm se sledují právě dvě poslední uzavřená období, přičemž u projektů nad 5 mil. korun bylo doposud finanční zdraví povinnou přílohou většiny dotačních žádostí.

Finanční zdraví vyhodnocuje několik odlišných ukazatelů. Jsou ovšem tři, které se dají považovat za stěžejní. Jde o zadluženost, rentabilitu aktiv a poměr požadované dotace k celkovým aktivům. Za tyto hlavní ukazatele jsou udělovány body a je potřeba dosáhnout minimálně 5 z 9 bodů. Z toho vyplývá, že ne všechny důležité ukazatele je potřeba naplnit dokonale. Dosavadní pravidla stanovují, že by firmy v ideálním případě neměly být zadluženy z více než 84 %, rentabilita aktiv počítaná ze zisku po zdanění včetně nákladových úroků snížených dle daňové sazby by neměla být nižší než 2,01 % a požadovaná dotace by neměla přesáhnout 60 % celkových aktiv.

Ošetřovné pro OSVČ, covidové dotace, kompenzační bonus. Co musíte zdanit?

Vzhledem ke skutečnosti, že aktuálně ve většině podniků probíhá účetní uzavírání roku 2021, je nyní ideální čas si výše zmíněné položky finančních výkazů prověřit. Dá se totiž očekávat, že jejich splnění bude signalizovat možnost ucházet se o dotačních podporu i do budoucna.

Pokud plánujete žádat o dotační podporu a nejste si jistí, zda jsou vaše účetní závěrky z pohledu dotačních podmínek v pořádku, je vhodné se obrátit na dotačního specialistu, který současně prověří i další předpoklady úspěšného podání žádosti.

Milan Sedláček, RENARDS, a.s.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme