Jaká je inovační strategie státu? MPO spustilo nový web

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští zcela nový web k Inovační strategii. Představuje tam devět strategických pilířů Inovační strategie, které jsou vzájemně provázány a které jsou pro dosažení ambice zařadit se mezi inovační lídry Evropy rozhodující.Do roku 2030 se chce Česká republika dostat mezi dvacet nejvyspělejších ekonomik světa. Proto strategie vznikla a v současné době už nejen Ministerstvo průmyslu a obchodu prosazuje motto a národní hospodářskou značku Czech Republic: The Country for the Future.

Konkrétní cíle z Inovační strategie se už daří naplňovat. Strategie se stala základem pro zavádění nových produktů napříč všemi oblastmi nejen vědy a výzkumu, ale rovněž technologií a průmyslu.

Kompletně se změnil systém financování a hodnocení výzkumu, prosadit se podařilo nový systém odpočtů na výzkum, nový zákon o investičních pobídkách, který podporuje pouze investice do výzkumu, vývoje a inovací, platí nový režim pro příchod vědců a vývojářů že třetích zemí – vše rychleji a bez administrace, zavedeny byly úplně nové programy pro start-upy a malé inovativní firmy.


Od září je v pilotní verzi předmět Technika na základních školách, MPO rozjelo velkou mezinárodní spolupráci (Fraunhofer, MIT…) a  na výzkum jde nejvíc peněz v historii.

„Podle Českého statistického úřadu bylo loni na výzkum celkově vynaloženo rekordních 103 miliard korun, tedy 1,93 % z HDP. Investují stát i podnikatelé, daří se čerpat zdroje z Evropské unie. Dle Inovační strategie míříme na 2,5 % v roce 2025,“ upřesňuje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. 

K inovacím má směřovat i účelová podpora, mimo jiné programy Trend či Country for the Future. Česko má také národní téma umělé inteligence a pracuje na tom, aby v zemi vzniklo Evropské centrum excelence. Rovněž se posouvá dopředu zavádění 5G sítí, nedávno k nim byla vyhlášena celorepubliková soutěž, z které vzejde 5 měst, jež budou moci 5G technologie přednostně testovat. A z loga Czech Republic: The Country For The Future se stal celonárodní brand ČR.

„Chceme Českou republiku jako respektovanou a spolupracující zemi, která generuje a chrání své know-how,“ říká Karel Havlíček a dodává: „Czech Republic: The Country For The Future je proto značkou pro podporu národní i mezinárodní spolupráce, jednotné prezentace země. Profiluje se v oblasti nových technologií, udržitelnosti, soběstačnosti a rozvoje inovačního prostředí. To je to, o co už nejen MPO jde a na čem v současné době pracuje řada šikovných lidí. A proto jsme také spustili nový web, kde budeme průběžně informovat, co se podařilo a co chystáme.“

Na Ministerstvu zahraničních věcí se koncem října konala schůzka Národního komunikačního týmu, který pracuje na sjednocení jednotné vizuální identity státu v duchu Czech Republic: The Country For The Future. Komunikační tým vznikl na základě rozhodnutí vlády pod patronátem Ministerstva průmyslu a obchodu a v blízké spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími resorty.

Ministerstvo průmyslu a obchodu prezentovalo Inovační strategii i na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. V České národní expozici tak byly představeny nové generace start-up společností, kde bylo možné vidět například tisk sochy z recyklovatelných materiálů, prototyp tisků z kovu, speciální aplikace rozšířené a virtuální reality použité v průmyslu a řadu dalších zajímavostí. Nedílnou součástí expozice byla i start-upová zóna. Zároveň šlo o ochutnávku prezentační a networkingové akce „Start Me Up“, která se uskuteční na Mezinárodním strojírenském veletrhu v roce 2020. Záměrem je podpořit začínající podnikatele v oblasti nových, neotřelých řešení a technologií, přispět k jejich propagaci, propojit je s potenciálními partnery a nabídnout jim služby státu.

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme