Jaké jsou daně v Singapuru

V Singapuru platí firmy daň ze zisku rozumných 17 %. Příjmy z kapitálu se nedaní. GST (Good and Service Tax), což je odoba naší DPH, má sazbu jen 7 %. Jednoduché jsou daně i pro zaměstnance – daň z příjmu je rozložena do pásem s progresivní daňovou sazbou. Sociálního pojištění ve výši až 20 procent z platu se odvádí do invividuálního fondu, který občanovi vede stát a každý z něj čerpá peníze na starobní důchod nebo podporu v nezaměstnanosti. Finance lze využít i ke koupi bydlení ve státem zřízených domech či na školné. Podobně je tomu se zdravotním pojištěním. V obou případech jde spíše o spoření, neboť primárně se čerpá z těchto individuálních účtů, nikoliv ze společného balíku financí. Teprve až v případech nemajetných občanů vypomáhá na zdravotní výdaje na základní zdravotní péči stát.


  • Země: SG – Singapur
  • Datum zveřejnění: 12.10.2017

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Singapuru.

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Singapur | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme