Jaké podmínky mají splnit masky a respirátory, které jdou na trh? Stát připravil manuál

Rada pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu přijala materiál, který provádí základy regulace obličejových masek, tedy roušek a respirátorů. Dokument chce usnadnit především výrobcům a zadavatelům veřejných zakázek orientaci v platných pravidlech.

„Našim cílem je nabídnout stručného a srozumitelného průvodce základními požadavky, které jsou kladeny zejména na respirátory FFP2 při jejich uvádění na trh,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Jsou tam mimo jiné informace o rozdílech mezi výrobky označenými jako FFP2 užívaných v Evropě a KN95 užívaných na čínském trhu, dále o dozoru nad trhem či o systému zadávání veřejných zakázek.“

Pomoc pro české výrobce proti čínské konkurenci

Materiál vypracovala Pracovní skupina pro zkušebnictví a certifikace ustavená v rámci Rady. Do činnosti byli zapojeni kromě zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest experti z České agentury pro standardizaci, Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, z Institutu pro testování a certifikaci, Textilního zkušebního ústavu a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, z Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací a Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společností INOTEX a Porta Medica.

„Podněty ke zpřehlednění požadavků zejména na respirátory FFP2 jsme zaznamenávali v loňském roce z různých stran, zejména v kontextu vyhlášených veřejných zakázek na nákup osobních ochranných prostředků,“ říká garantka pracovní skupiny a náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Martina Tauberová a dodává: „Bylo zjevné, že zadavatelům při nastavování parametrů veřejných zakázek takovýto návod chybí. Docházelo tak k mylnému výkladu platné legislativy, který znevýhodňoval české dodavatele oproti levným OOP z Číny. Náš průvodce tak pomůže v praxi mnoha subjektům, které měly problém se v platných pravidlech orientovat. Jelikož je průvodce poměrně stručný, může být využit ze strany zadavatelů veřejných zakázek, ale i firem a veřejnosti.“

Rada řešila i E-tržiště

Rada pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů dále řešila definování strategických sektorů pro fungování státu v krizových stavech i v dlouhodobém horizontu a také E-tržiště s databází nabídky strategických produktů. To zaštiťuje agentura CzechInvest a v blízké budoucnosti by mělo být implementováno do celostátního systému GoVPoint.

„Děkuji všem za dosavadní odvedenou práci, myslím si, že se naplňuje poslání Rady prosazovat řešení, která reagují na aktuální strategické hrozby a zároveň směřují k podpoře českých firem, které přináší unikátní inovativní řešení,“ říká její předseda a náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Průvodce s informacemi o správných vlastnostech roušek, respirátorů a ochranných masek bude distribuován na relevantní úřady a další instituce.

Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků (praktické příklady jsou zaměřeny prioritně na respirátory FFP2)

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme