Jako v EU: Kanada začala chránit práva cestujících v letecké dopravě

K ochraně práv cestujících v letecké dopravě se po Evropské unii přidala i Kanada. Cestující tak nově mají nárok na odškodnění i při cestování letadlem z Kanady nebo do Kanady ze států mimo Evropskou unii.Od poloviny července platí v Kanadě nová úprava práv cestujících v letecké dopravě. Doposud kompenzace platily pouze v rámci evropské direktivy. Pro cestující přes jiné státy ale žádné odškodnění neexistovalo. „Cestujete-li do Kanady například ze Spojených států amerických, máte nyní v případě zpoždění vašeho letu nárok na odškodnění, aniž by se muselo jednat o přestupní let ze států Evropské unie,“ vysvětluje František Herynk ze společnosti Click2Claim. Kanadská úprava se dotkne počtu cestujících v řádu několika tisíc cestujících ročně, zejména na linkách kanadských společností ve směru do Evropy.

Tato nová úprava práv cestujících vstupuje v platnost postupně a má dvě fáze. V první fázi platné od 15. července 2019 musí začít letecké společnosti s cestujícími komunikovat a předávat jim informace o jejich právech v případě zpoždění nebo zrušení jejich letu. Dále musí poskytnout odškodnění až do výše 2400 kanadských dolarů za odepření nástupu na palubu, povinnost zajistit standardní péči během zpoždění letu či poskytnout náhradu za ztrátu nebo poškození zavazadel až do výše 2100 kanadských dolarů.

V druhé fázi, která vstupuje v platnost 15. prosince 2019 musí letecké společnosti poskytnout cestujícím odškodnění až do výše 1000 kanadských dolarů za zpoždění letu, případně zajistit rebooking (přesměrování) letu, a to i s využitím konkurenčních leteckých přepravců, do cílové destinace cestujícího.

„Nařízení rozlišuje výši kompenzace podle toho, jedná-li se o velkého dopravce, který přepraví nad dva miliony cestujících ročně, nebo o malého do dvou milionů cestujících. Na rozdíl od evropského nařízení, kde se výše kompenzací vztahuje k délce letu, stupňuje kanadské nařízení výši kompenzací podle délky zpoždění,“ dodává František Herynk z Click2Claim.

Kategorie kompenzací v rámci kanadské legislativy

Délka zpoždění v cíli

CAD* – velký dopravce

CAD* – malý dopravce

3-6 hodin

400

125

6-9 hodin

700

250

9+ hod

1000

500

Odepření nástupu na palubu

 

 

Do 6 hodin zpoždění v cíli

900

900

6-9 hodin

1800

1800

9+ hodin

2400

2400

Pokud je poskytnut přesměrování/refundace letenky nebo informace o změně více než 14 dní před, odletem, platí pouze povinnost minimální kompenzace:

400

125

*CAD – Kanadský dolar

Informace poskytnuta PR MOLLO.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme