Jaký je inovační potenciál středočeských firem?

Mapování inovačních firem Středočeského kraje probíhalo v letech 2021 a 2022. Účastnili se ho vedoucí představitelé 150 středočeských podniků a jde o nejrozsáhlejší terénní průzkum tohoto druhu v Česku prováděný v jednom kraji.

Díky datům z první ruky nabízíme hlubší a detailní vhled do inovačního prostředí Středočeského kraje. Analýza vznikla jako součást projektu Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji a zakládá se na primárních datech zjištěných terénním průzkumem.

Ilustrační fotografie

První část průzkumu proběhla pod metodickým vedením Technologické agentury v rámci projektu INKA a zapojili se do ní všechny kraje. Výsledky vychází z rozhovorů s těmi firmami, které hrají v inovačním ekosystému Středočeského kraje klíčovou roli – mají významné postavení nebo vynikají svými aktivitami v inovacích, vývoji či výzkumu.

Druhou část terénního průzkumu realizovali zejména SIC key account manažeři, protože se zaměřila na potřeby Středočeského inovačního centra, které se snaží adaptovat své programy a služby na měnící se potřeby svých klientů. Proběhlo v ní více než 80 rozhovorů se žadateli programu pro středočeské firmy INO:EX 2022 – ať už s dosavadními klienty SIC či novými zájemci.

Přehledný SIC dokument vás podrobně seznámí s inovačním potenciálem řady klíčových středočeských firem. Díky hloubkovým rozhovorům s jejich vedoucími představiteli dostanete v agregované podobě informace z první ruky – o strategii vedení, aspiracích firem, jejich postavení na trhu, zaměření i povaze inovací a jejich významu pro firmu či spolupráci ve výzkumu a vývoji. Získáte také řadu dalších poznatků, které sekundární (statistická) data zpravidla nenabízí nebo je nabízí jen v omezené míře. Text doplňujeme užitečnými grafy a tabulkami.

Zdroj: Středočeské inovační centrum

Doporučujeme