Japonci ruší cla na alkohol nebo mléčné výrobky

Vývozcům z Česka i ostatních zemí EU odpadly bariéry v cestě k jedněm z nejbohatších zákazníků planety.Evropská unie uzavřela v roce 2019 s Japonskem novou dohodu o volném obchodu (EPA). V platnost vstoupila 1. února a od té chvíle je liberalizováno asi 90 procent obchodu mezi unijní a japonskou ekonomikou. Po skončení přechodných období to bude až 97 procent. Dle odhadů umožní dohoda zvýšení vývozu z Unie až o třetinu, opačným směrem zhruba o čtvrtinu.

Vedle odstranění nebo snížení většiny celních sazeb přináší EPA také zrušení netarifních překážek při vstupu na japonský trh. Měla by se zlepšit transparentnost veřejných zakázek, postupně bude docházet k uznávání technických certifikací, zjednodušení celních pravidel a pravidel původu. Zlepší se ochrana práv duševního vlastnictví a geografického označení více než 200 regionálních potravin z různých členských států Unie.

Odpadají i nadbytečné certifikace aut

Nejzajímavější změny EPA přináší bezesporu pro české firmy aktivní v exportu potravinářských a zemědělských produktů. Odpadá přibližně 15 procent cla na dovoz vín nebo 30 procent cla u řady mléčných výrobků. Celní bariéry byly dále odstraněny u alkoholických nápojů, tvrdých sýrů, sladu, tabáku, těstovin, produktů z kakaa, sušenek a dalších cukrovinek. Bezcelní režim se od února týká většiny nezpracovaného vepřového masa a naprosto všech vepřových výrobků. V případě masa hovězího dojde v horizontu následujících 15 let k postupnému snížení cla ze současných 38,5 procenta na konečných devět procent.

Zrušení vývozních cel se týká i jiných průmyslových odvětví. Lze tak předpokládat nové příležitosti pro české firmy z textilního, chemického a farmaceutického odvětví. Dohoda dále zavazuje Japonsko k uplatňování mezinárodních norem pro automobily. Odpadá tak nutnost jejich recertifikace při exportu na japonský trh.

Exportní konference

O příležitostech pro české vývozce v Japonsku bude řeč na akci Doing Business in Japan, která se bude konat 19. září v budově Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze v ulici Na Františku 32. Podnikatelé se dozvědí, jak najít v Japonsku obchodního partnera nebo co za výhody přinesla dohoda o hospodářském partnerství Japonska a EU.

Mezi přednášejícími budou zástupci České obchodní a průmyslové komory v Japonsku, Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechTrade nebo zástupci Japan External Trade Organization (JETRO).

Nejstarší země světa

Vzhledem ke stárnoucí japonské populaci jsou exportní možnosti také v oboru zdravotnických přístrojů a služeb pro seniory. Japonsko má nejrychleji stárnoucí populaci mezi všemi zeměmi světa. Již nyní představují lidé starší 65 let okolo 30 procent obyvatelstva. Japonsko je přitom relativně lidnatá země s vysokou kupní silou.

Výsledkem kombinace těchto faktorů je velmi slibný trh pro chytrá řešení pomáhající stárnoucí populaci. Oficiální vládní politika chce změnit vnímání společnosti tak, že senioři nebudou automaticky posuzováni jako penzisté, ale namísto toho budou podporováni v tom, aby zůstali déle zdraví a práceschopní.

Zákazníci lpí na kvalitě

Japonští zákazníci si velmi potrpí na kvalitní a trvanlivé zboží. Preferují prověřené výrobce a známé značky. Vlastnictví luxusního předmětu či oblečení však ne vždy dávají okatě najevo. V Japonsku může uspět luxusní zboží, jehož produkce má v České republice tradici, jako jsou sklo, porcelán, osvětlení či hudební nástroje.

Pomoc při vstupu na japonský trh

Tento měsíc zdobí jízdní řád česko-japonských obchodních vztahů technologická mise do Japonska zaměřená na problematiku vodíkových technologií nebo seminář o chmelařství. V září se bude konat propagační akce Czech Festival pořádaná českým zastupitelským úřadem v Tokiu. Podporu českým vývozcům, jako je například vytipování potenciálních obchodních partnerů, nabízí japonská kancelář agentury CzechTrade.

Kontakt:

CzechTrade Tokio
Richard Schneider
T: +813 54 858 266
richard.schneider@czechtrade.cz
Embassy of the Czech Republic, B2F, 2-16-14, Hiroo, Shibuya-ku, 150-0012, Tokyo, Japan
www.czechtradeoffices.com/en/jp


Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Richard Schneider, ředitel kanceláře CzechTrade v Tokiu.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme