Japonská vláda plánuje daňové úlevy pro investory do startupů

V chystaném balíčku reforem daňového systému, který je plánován na začátek nového fiskálního roku, tedy v dubnu 2020, by měla být zahrnuta i možnost odepsat si z daní částku investovanou do startupů, a to až do výše 25 % veškerých zdanitelných příjmů.

Vláda si od novinky slibuje větší odvahu japonských společností investovat své finanční rezervy do nadějných začínajících firem a revitalizaci národní ekonomiky. Daňové úlevy by se měly týkat investic do startupů mladších deseti let, které nejsou součástí skupiny patřící pod velkou korporaci. Velikost investora pak bude rozhodovat o minimální částce investice, na kterou se úlevy budou stahovat. V případě korporací se má jednat o 100 milionů jenů, u malých a středních podniků pak o 10 milionů. V neposlední řadě, aby nedocházelo k zneužívání tohoto systému, bude muset investor držet ve startupu podíl po dobu minimálně pěti let.

Nižší daňové příjmy zapříčiněné touto reformou by do jisté míry měla kompenzovat další z chystaných změn, jež počítá se zrušením daňových úlev na náklady na reprezentaci pro velké korporace. Toto daňové zvýhodnění bylo zavedeno v roce 2014, ale vzhledem k tomu, že mezi lety 2014 až 2017 vzrostly výdaje firem na reprezentaci o pouhých 0,8 % a nedošlo tak ke kýženému navýšení objemu peněz, jež se z příjmů korporací dostávají do běžného oběhu, rozhodla se vláda tuto úlevu omezit pouze na malé a střední podniky.

Zdroj: Nikkei, Japan Times
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Tokiu

• Teritorium: Japonsko

Doporučujeme