Japonská vláda zvedá ceny importované pšenice

Ceny pěti nejvýznamnějších značek pšenice dovážených japonskou vládou a následně prodávaných do soukromých mlynářských společností se navýší v průměru o 19 %.

Dle rozhodnutí Ministerstva zemědělství se navýšení týká období od října 2021 do března 2022. Tento nárůst, který připomíná zatím největší 30% cenový vzestup z období od dubna do září roku 2008, kopíruje ceny pšenice obchodované na mezinárodních trzích.

Ty jsou ovlivněny obrovskou poptávkou Číny po krmivech pro hospodářská zvířata a nízkou úrodou obilovin v Severní Americe způsobené nepřízní počasí. Rekordní navýšení cen, zaznamenané v období duben–září v roce 2008, přišlo rok poté, co byl systém výpočtu cen zaveden. Tehdy bylo navýšení připisováno ekonomickému rozvoji v Číně a Indii, podpořené zvýšenou produkcí biopaliv z obilovin.

Prodejní cena, kterou Ministerstvo zemědělství přepočítává každých šest měsíců, se zvedne na 60,8 tis jenů (12,3 tis Kč) za tunu a poprvé od roku 2015 přesáhla částku 60 tis jenů. Podle výpočtů ministerstva se navýšení cen importované pšenice promítne do spotřebitelských cen v jednotkách jenů: bochník chleba o 2,3 jenů, miska nudlí udon 1,4 jenů a miska čínských nudlí o 1 jen. Cena mouky určené pro domácí použití stoupne o 14 jenů za kilogram. Protože si mlýny drží přibližně tříměsíční zásobu obilovin, maloobchodní ceny se pro koncové zákazníky až do ledna příštího roku nezvednou, tvrdí ministerstvo.

Z pěti zmiňovaných značek tři pocházejí ze Spojených států a jsou používány pro výrobu chleba, nudlí a cukrovinek. Jedna je z Kanady, určená k výrobě chleba. A z poslední, dovážené z Austrálie, se vyrábí nudle udon.

Autorka: Irena Leopoldová, zemědělská diplomatka, velvyslanectví ČR v Tokiu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí

Doporučujeme