Japonské producenty mléka zasáhl slabý jen

Podle průzkumu japonské Rady pro mléko a mléčné produkty více než 90 % chovatelů mléčného skotu uvedlo, že se potýkají s finančními problémy.

Důvodem je neustále oslabující jen a klesající poptávka po mléčných výrobcích v souvislosti s pandemií. V průzkumu 92 % respondentů uvedlo, že jejich podniky měly v uplynulém roce finanční potíže.

Ilustrační fotografie

Pokud jde o výsledky hospodaření za poslední měsíc, 65 % dotazovaných uvedlo, že jsou nyní v červených číslech. Na otázku, jaké byly důvody horších výsledků hospodaření, téměř všichni uvedli slabý jen, ukrajinskou krizi a vysoké ceny ropy.

Výsledky průzkumu ukazují, že prudký nárůst cen krmiv a paliv v důsledku slabého jenu a situace na Ukrajině negativně ovlivnily jejich obchodní činnost. Na pokles poptávky dle respondentů měla vliv pandemie a pozastavení spotřeby mléka v rámci školních obědů. Více než polovina uvedla, že pokud se současné podnikatelské prostředí nezmění, nebudou schopni v produkci mléka pokračovat.

Autorka: Irena Leopoldová, zemědělská diplomatka, velvyslanectví ČR v Tokiu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme