Japonsko bude vyškrtnuto z korejské bílé listiny

Ohlášení plánu na vyškrtnutí Japonska ze seznamu privilegovaných obchodních partnerů je odvetou Soulu za stejný krok japonské vlády z července.

Japonsko-korejská obchodní válka se naplno rozhořela po té, co Japonsko na začátku července zpřísnilo pravidla pro vývoz do Jižní Koreje u trojice klíčových materiálů pro výrobu polovodičů do hitech zařízení. Nově musejí japonští exportéři při vývozu materiálů nezbytných především při výrobě mobilních telefonů a paměťových karet zažádat japonské úřady o speciální licenci, jejíž udělení může trvat až 90 dnů. Krátce po zpřísnění těchto pravidel navíc japonská vláda ohlásila i vyškrtnutí Jižní Koreje ze seznamu důvěryhodných obchodních partnerů.
V reakci na tyto kroky obvinil jihokorejský ministr průmyslu Sung Jun-mo 12. srpna Japonsko z porušování platných pravidel pro mezinárodní systém kontroly vývozu a oznámil přeřazení Japonska do nově vytvořené skupiny A2. Jižní Korea doposavad dělila země do dvou skupin, kdy do skupiny A patřili důvěryhodní a privilegovaní obchodní partneři a do skupiny B ty země, do kterých byly strategické zboží a suroviny vyváženy za zpřísněných podmínek. Nově však skupina A byla rozdělena na skupiny A1 a A2, kdy zatímco partnerům ze skupiny A1 nadále přísluší veškerá dosavadní privilegia, tak Japonsko jakožto jediný stát skupiny A2 o tyto výhody přišlo. V praxi to např. znamená, že od září bude při vývozu do Japonska nutné předložit více dokumentů či že japonští dovozci nebudou moci přeprodávat zboží nakoupené v Jižní Koreji do třetích zemí. Dojde i ke zkrácení platnosti vývozních a dovozních licencí.
Samotná obchodní válka je pak především eskalací politické roztržky, kterou vyvolalo loňské rozhodnutí jihokorejského Nejvyššího soudu, jež nařizuje japonských firmám vyplatit odškodnění Jihokorejcům, kteří byli během 2. sv. války v japonských továrnách nasazeni na nucenou práci. Odmítavý postoj japonské vlády k tomuto rozsudku následně probudil v jihokorejské společnosti i velmi silné protijaponské nálady a řada japonských firem již otevřeně přiznala, že stále silící hnutí, jež vyzývá k bojkotu japonského zboží, se podepisuje na jejich finančních výsledcích.

Zdroj: Nikkei, CNN
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Tokiu

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme