Japonsko: Demonstrační projekt zachytávání CO2 úspěšně ukončen

V rafinérii ve městě Tomakomai na pobřeží japonského ostrova Hokkaido úspěšně proběhl testovací projekt technologie CCS.

V roce 2016 započatý projekt testující technologii CCS, jež na aminy navázaný CO2 uvolňuje a jímá do plynovodů, které jej následně dopravují do rezervoárů nacházejících se 1 až 3 km pod mořským dnem, byl k 22. listopadu 2019 přerušen poté, co se podařilo naplnit stanovený cíl uložení 300 000 tun CO2.
V následujících měsících bude probíhat odborná diskuze nad možnou komerční aplikovatelností této technologie; ostatně japonská vláda se v červnu tohoto roku zavázala, že v rámci plnění Pařížské dohody bude usilovat o její širší rozšiřování a jako termín si stanovila rok 2030. Nicméně dle odborníků se o reálném užití technologie CCS v průmyslu dá uvažovat až v momentě, kdy bude tímto způsobem možné ukládat milion tun CO2 ročně. 

Zdroj: METI, Nikkei
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Tokiu

• Teritorium: Japonsko

Doporučujeme