Japonsko je vodíková velmoc, prosadit se tam ale mohou i Češi

Japonsko patří mezí vůdčí země v rozvoji vodíkových technologií a jejich zavádění do praxe. Cesta zástupců pěti tuzemských firem do Japonska ukázala, že česká řešení přesto v některých oblastech předčí místní technologie.

Obchodní příležitosti v oblasti vodíkového hospodářství se navíc jeví jako značně perspektivní i s ohledem na zdroje, které chce Japonsko tomuto sektoru do budoucna věnovat. Zároveň může firemní spolupráce navázat na již existující silnou přítomnost japonských firem v Česku a pomoci při naplňování vodíkové strategie ČR.

Ilustrační fotografie

V Japonsku jednalo o potenciální spolupráci pět českých firem – Cylinders Holding, Devinn, Instar ITS, Leancat a Kolibrik.net. Mise zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentury CzechInvest a pěti zmíněných českých firem se uskutečnila na přelomu srpna a září.

Česká delegace navštívila technologická zařízení, nejdůležitější instituce odpovědné za rozvoj vodíkových technologií a prezentovala se na tematicky zaměřeném veletrhu Fuel Cell Expo v Tokiu. Účast na veletrhu, stejně jako celá mise, byla financována jako projekt ekonomické diplomacie (PROPED) a podpořena také agenturami CzechInvest a CzechTrade.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Plány „vodíkové společnosti“

Japonsko činí významný pokrok zvláště v oblasti mobility, kterou symbolizuje model vodíkového elektromobilu Toyota Mirai, ale také desítky autobusů městské hromadné dopravy v Tokiu na podobný pohon. Země se už může také pochlubit 170 plnícími vodíkovými stanicemi.

Japonská vláda plánuje v rámci naplnění vize „vodíkové společnosti“ a závazku dekarbonizace do roku 2050 významně investovat do dalšího rozvoje vodíkových technologií a budování mezinárodních vodíkových dodavatelských řetězců v rámci zeleného inovačního fondu. Odhaduje se, že tento trh tak bude nadále rychle expandovat, v roce 2030 dosáhne hodnoty 1 bilionu jenů (8 miliard eur) a do roku 2050 až 8 bilionů (65 miliard eur).

Otevírání dveří

Účastníci mise navštívili dva největší vodíkové clustery v Japonsku, a to v prefekturách Jamanaši a Fukušima, financované Organizací pro rozvoj energetických a průmyslových technologií (NEDO). Fukušima Hydrogen Energy Research Field (FH2R) je vodíkové experimentální centrum, jež je výsledkem snahy japonské vlády o revitalizaci oblasti zasažené tsunami v roce 2011. Jedná se o největší výrobu zeleného vodíku na světě. Vyrobený zelený vodík se využívá v okolních průmyslových podnicích a dopravě.

Také Jamanaši Hydrogen Company provozuje demonstrační centrum pro výrobu zeleného vodíku, který nachází uplatnění v sousedním městě, a česká mise zde byla vůbec první zahraniční státní návštěvou.

Ilustrační fotografie

Český stánek na Fuel Cell Expo

České společnosti se představily také na českém národním stánku na veletrhu Fuel Cell Expo v Tokiu, který se konal v rámci World Smart Energy Week. Zúčastnilo se ho kolem 380 vystavovatelů, kteří prezentovali technologická řešení na výrobu čisté energie a dekarbonizaci pro téměř 30 000 návštěvníků. Na stánku byly kromě uvedených společnosti také prezentovány Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) a transferová společnost Univerzity Karlovy.

Souběžně s návštěvou českých firem v Japonsku probíhala jednání Petra Mervarta, zmocněnce ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie. Za doprovodu zástupců velvyslanectví se uskutečnily diskuze na Ministerstvu hospodářství, obchodu a průmyslu (METI), v Japonské vodíkové asociaci (JH2A), státní agentuře NEDO a v sídle Toyota Motor Corporation.

Cílem jednání byla prezentace české národní vodíkové strategie schválené vládou ČR v minulém roce a prozkoumání možností budoucí spolupráce, přičemž důraz byl kladen na její vědecko-technologický a firemní rozměr.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tokiu (Japonsko). Autor: Ondřej Svoboda, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme