Japonsko posílí ekonomickou bezpečnost. Bude to mít dopad i na české firmy

V Japonsku začne v příštím roce postupně platit již schválený zákon o ekonomické bezpečnosti. Tokio tak reaguje na zkušenosti z obchodní války mezi USA a Čínou, covidové pandemie a nejnověji také z ruského útoku na Ukrajinu.

Zákon bude významně zasahovat do japonské byznysového a technologického prostředí při regulaci čtyř základních oblastí: dodavatelské řetězce, kritická infrastruktura, technologický rozvoj a ochrana patentů.

Tokio, Japonsko

Vláda sleduje dlouhodobě se znepokojením přílišnou závislost japonských firem na čínském trhu, ze kterého pochází nejen téměř pětina jejich zisků, ale také řada klíčových surovin a produktů. Podobně znepokojivá je rostoucí technologická převaha Číny s negativními dopady na zajištění domácí kritické infrastruktury. Po několika letech diskuzí se Japonsko nyní snaží situaci řešit právě ambiciózním zákonem.

Vládní podpora i omezení volného podnikání

Nový zákon má posílit ekonomickou bezpečnost země zavedením celé řady opatření. V první řadě se bude jednat o posílení odolnosti dodavatelských řetězců japonských firem u vybraných kritických materiálů. Ty prozatím nebyly vyjmenovány, nicméně lze očekávat široký záběr od čipů přes léky až po vzácné minerály. Japonská firma, která je využívá, bude muset mimo jiné vypracovat podrobný plán k zajištění jejich dodávek a zásob. Vláda za to bude tyto společnosti finančně podporovat.

U kritické infrastruktury se zavádí kontrola komponentů, které jsou dováženy ze zahraničí a jsou součástí systémů nezbytných k provozu ve čtrnácti „kritických“ odvětvích pro fungování státu a společnosti, například telekomunikacích, vodohospodářství, námořní a letecké dopravě. Hlavním cílem tohoto opatření je zvýšení ochrany před kyberútoky, kterým japonské státní instituce i firmy stále častěji čelí.

Plánuje se také založení nové instituce, která bude sloužit ke konzultacím mezi veřejným a soukromým sektorem a jejím úkolem bude identifikace a vývoj průlomových technologií, kterým se dostane státní finanční a institucionální podpory. S tím souvisí i zavedení přísných pravidel pro ochranu patentů, zvláště u nových technologií, které je možné využít pro vojenské účely. Společnosti, které je vlastní, s nimi nebudou moci obchodovat, a místo toho dostanou finanční kompenzaci.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Možné dopady na mezinárodní spolupráci

Implementace zákona o ekonomické bezpečnosti bude mít bezpochyby významné dopady na japonské byznysové prostředí a obchod japonských společností s jejich zahraničními partnery. Hrozí omezení sdílení technologií nebo importu rizikových zařízení a aplikací.

Ani mezinárodní technologická spolupráce, jako jsou například dva česko-japonské projekty aplikovaného výzkumu kofinancované Technologickou agenturou ČR (TAČR) a japonskou Agenturou pro nové energetické zdroje (NEDO), se pravděpodobně nevyhne z japonské strany přísnějšímu posuzování. Lze tak očekávat ještě větší byrokratické požadavky, než bylo dosud na japonské straně obvyklé.

Zaznívají také obavy, že japonská vláda bude subvencovat odvětví, která označí za kriticky důležitá pro národní bezpečnost. Takovým krokem by se dostali zahraniční konkurenti do značné nevýhody proti vládou podporovaným domácím šampionům.

Přesto se v delším horizontu nabízejí i pozitivní scénáře předvídající, že dopad na evropské, resp. české společnosti by neměl být příliš velký. Evropská unie a Česká republika jsou pro Japonsko důvěryhodní partneři. Navíc pro japonské společnosti hledající alternativy mimo rizikové trhy by tak právě Evropa mohla představovat oblast, které začnou věnovat více pozornosti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tokiu (Japonsko). Autor: Ondřej Svoboda, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme