Japonsko uspořádalo konferenci o vodíkové energetice

Dne 25. září 2023 proběhla v Tokiu ministerská konference k vodíkové energetice organizovaná japonským Ministerstvem hospodářství, obchodu a průmyslu (METI).

Spoluorganizátorem byla Japonská výzkumná agentura pro nové průmyslové technologie a energetické zdroje (NEDO). Jednání proběhlo i za české účasti, kdy český velvyslanec v Japonsku pan Martin Klučar informoval o aktualizaci a naplňování české vodíkové strategie.

Ilustrační fotografie

Ministerskou konferenci k vodíkové energetice každoročně od roku 2018 organizuje japonská strana s cílem propagovat používání vodíku, budování vodíkové společnost a posílení vzájemné spolupráce mezi zapojenými státy v této oblasti. Japonsko patří mezi nejpokročilejší země, co se týče výzkumu vodíku a jeho uvádění do praxe. Již šestá vodíková ministerská konference tak potvrdila mimořádný zájem, který Japonsko věnuje rozvoji vodíkových technologií, a to i v mezinárodním kontextu.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Český velvyslanec v Japonsku pan Martin Klučar ve svém příspěvku v průběhu diskuze informoval o aktualizaci české vodíkové strategie z roku 2021 a kompletní změně v přístupu v jejím postupném naplňování ve třech fázích: Local Islands, Global Bridges, and New Technologies. V každé fázi je přitom nezbytná úzká mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji, výrobě a výstavbě infrastruktury.

Kromě politické diskuze na nejvyšší úrovni se v dopolední části konala série workshopů mezi experty a zástupci vodíkových technologických společností se zaměřením na standardizaci a certifikaci, financování a bezpečnost.

Přijaté závěry konference konstatovaly pokrok v uplatnění vodíkových technologií, kdy 41 vlád zpracovalo národní vodíkové strategie a minimálně dalších 10 je má rozpracované. Bylo také konstatováno, že čistý vodík je jedním z důležitých řešení současné obtížné energetické situace ve světě, kdy je potřeba zajistit energetickou bezpečnost a odolnost a současně posílit aktivity směřují k naplňování klimatických cílů. Ministři a delegáti potvrdili důležitost technologické spolupráce a koordinace v harmonizaci pravidel a standardizaci a potřebu usnadnění přístupu k financování vodíkových projektů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tokiu (Japonsko).

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme