Japonský potravinový dar Libanonu

Japonsko poskytlo Libanonu nouzový dar ve výši 2 milionů amerických dolarů prostřednictvím Světového potravinového programu v reakci na zhoršení potravinové bezpečnosti v celé zemi.

Situaci zhoršila zejména pokračující ruská agrese proti Ukrajině. Tento dar podpoří úsilí Světového potravinového programu a pomůže 300 000 nejchudším lidem v Libanonu prostřednictvím měsíčních naturálních potravinových přídělů, s cílem pokrýt jejich potravinové potřeby po dobu nejméně šesti měsíců a zmírnit dopad sociálně-ekonomické krize.

Ilustrační fotografie

Libanonský ministr hospodářství a obchodu je neustále v kontaktu se Světovou bankou, přijal viceprezidenta Světové banky pro Blízký východ a severní Afriku. Společně projednali projekty realizované Světovou bankou v roce 2023, zejména úvěrové smlouvy banky na dovoz pšenice do Libanonu.

Jednání proběhla v souladu s opatřením přijatým ministerstvem hospodářství Libanonu k zajištění potravinové bezpečnosti, přičemž dovoz pšenice je jeho nejvýznamnějším bodem ve světle složitých ekonomických a životních podmínek obyvatel Libanonu. Bylo jednáno také o novém projektu plynulého zásobování potravin, jehož cílem je zlepšit dostupnost základních potravin v Libanonu. Samostatnou kapitolou jsou nové projekty v oblasti zemědělství, alternativní energie a zavlažování. Jedním z hlavních cílů nových projektů je zvýšit počet příjemců pomoci v nadcházejících měsících roku 2023.

Namíchat si müsli po svém? „Zábavné pochoutky“ firmy Mixit uspěly i ve světě

Vzhledem ke složité hospodářské situaci denně stoupá cena chleba, a to o částku mezi 5 000 a 10 000 libanonskými librami. Vzhledem k neustále se měnícímu kurzu dolaru se cena chleba dostala na ceny 42 000 lir za 822 gramů a 50 000 lir za 1013 gramů. Ministerstvo hospodářství Libanonu zavedlo namátkové kontroly pekařství vzhledem k tomu, že i v těchto těžkých časech se pekaři snaží podvádět tím, že prodávají svazky chleba, které nesplňují váhu deklarovanou na obalu.

Ministr hospodářství a obchodu s týmem z odboru zdravotní kontroly uskutečnil před ramadánem kontroly v řadě supermarketů a obchodů se zeleninou a ovocem. Bohužel bylo zaznamenáno velké množství porušení státem stanovených cen a velké množství zboží bylo obchodníkům zabaveno.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj: MZE Libanonu

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí

Doporučujeme