Japonští farmáři čelí zdražování vstupů

Farmáři v Japonsku jsou tuto zimu vystaveni hrozivým problémům. Vzrůstající ceny ropy způsobují zdražování veškerých vstupů vyrobených z této suroviny. Stejně jako ceny hnojiv a krmiva.

K tomu navíc nemohou promítnout vyšší náklady do cen svých produktů. A tak se snaží ušetřit, kde se dá, třeba na surové ropě.

Japonsko

Například producenti zeleniny používají během zimního období k vytápění svých skleníků právě ropu. Na rozdíl od předchozích let kvůli obavám z rostoucích cen, naplnili své cisterny na ropu už během října. Zrovna tak se zvyšují i ceny plastů. Pro pravidelnou výměnu plastového krytí je potřeba vyčlenit mnohem více prostředků, než tomu bylo v minulých letech.

Pozadu nezůstávají ani ceny hnojiv. Říjnový průzkum trhu provedený National Federation of Agricultural Cooperative Associations (ZEN-NOH) ukázal, že tyto ceny vzrostly oproti podzimu předchozímu roku o 17 %. Vysoký zájem o hnojiva a tím vyšší cena jsou hnány celosvětovou poptávkou. A k tomu se přidává i vyšší cena dopravy po moři.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Podle oficiální statistiky Ministerstva zemědělství Japonska se cenový index zemědělských vstupů zvýšil oproti stejnému období loňského roku o 7 %. Na druhou stranu ceny farmářských produktů zůstávají nízké.

Nichino Price & Quantity Index (NOPIX), neboli průměrná cena čtrnácti hlavních druhů zeleniny překvapivě ukazuje pokles o 30 % za stejné období. A nyní není jednoduché promítnout tyto zvýšené náklady do cen. I když se zatím zvýšené ceny vstupů nepromítly do cen komodit, v příštích měsících se nárůst cen očekává.

Autorka: Irena Leopoldová, zemědělská diplomatka, velvyslanectví ČR v Tokiu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí

Doporučujeme