JAR skýtá mnohá využití pro bezpilotní technologie

Od celosvětově prvního komerčního doručení zásilky pomocí dronu uplynuly již čtyři roky a bezpilotní technologie nacházejí ve světě stále více a více uplatnění. Průkopníkem v této oblasti je bezesporu Rwanda, kde jsou bezpilotní technologie běžnou součástí tamního leteckého provozu. V JAR momentálně dochází k revizi platných předpisů a obecně lze konstatovat, že se toto odvětví pomalu ale jistě otevírá dynamickým globálním trendům.

Široká implementace dronů v JAR představuje příležitosti pro inovativní řešení českých podniků, a to napříč drtivou většinou všech průmyslových odvětví.

Americký e-shop Amazon a jeho čínský protějšek JD.com realizovaly první komerční doručení zásilky za pomoci dronu již v roce 2016. Ve stejném roce americká logistická společnost Zipline International začala s bezpilotní přepravou krevních zásob do odlehlých oblastí Rwandy. Od té doby již společnost Zipline ve Rwandě uskutečnila více než 20 000 bezpilotních letů a v současnosti doručuje i celou řadu dalšího zdravotnického materiálu, léků apod. Díky průkopnickému postoji rwandské vlády začal počet bezpilotních letů převyšovat lety klasické, což z Rwandy učinilo inspiraci pro všechny ostatní státy.

Když Jihoafrický úřad pro civilní letectví (SACAA) představil v červenci roku 2015 předpisy formalizující odvětví bezpilotních technologií, stala se JAR jednou z prvních zemí, která toto dynamické odvětví celoplošně regulovala, a to jak pro účely soukromé, tak i komerční, neziskové, výzkumné a jiné další. Tyto předpisy byly vnímány jako značně pokrokové a jejich cílem bylo zajistit bezpečnost, snížit riziko a rovněž stanovit zodpovědnost v tomto rychle se rozvíjejícím oboru.

Nezastavitelný technologický pokrok si však v současné době žádá revizi platných předpisů a jejich adaptaci na přibývající možnosti efektivního využívání bezpilotních technologií napříč drtivou většinou všech průmyslových odvětví. Jihoafrická federace bezpilotních leteckých systémů (SAFU) společně s Asociací komerčních bezpilotních letounů (CUAASA) se v uplynulém roce významně zasloužily o postupné zavádění potřebných změn.

Příkladem lze uvést markantní zkrácení lhůty pro vydání povolení komerčním provozovatelům ze strany SACAA, a sice z původních několika měsíců na řádově několik dní, což značně urychluje proces vydání samotné licence. Další významnou inovací je zavedení databáze, do které jsou zavedeny bezpilotní technologie od všech výrobců, kteří jsou registrováni v JAR a provozovatelé tak nemusí u předmětných technologií procházet zdlouhavým procesem registrace.

Kritickou oblastí, která vyžaduje značnou míru regulace je bezesporu integrace bezpilotních technologií do vzdušného prostoru a leteckého provozu JAR. Za významný milník a krok kupředu však lze považovat schválení systému zvyšujícího bezpečnost a autonomii v rámci dlouhých pravidelných letů, k jejichž provozování je třeba žádat o zvláštní povolení. Tento systém by měl postupně vést ke zjednodušení požadavků na získání tohoto povolení, což je nutným předpokladem k tomu, aby mohlo i v JAR dojít k vytvoření celonárodní sítě bezpilotního provozu tak, jak je tomu již ve Rwandě. V neposlední řadě je veledůležitou hybnou silou fakt ten, že bezpilotní technologie začaly být v JAR považovány za klíčový prvek Industry 4.0.

Vzhledem k tomu, že JAR je nejrozvinutější a nejdiverzifikovanější ekonomikou v Africe, bezpilotní technologie zde mají již teď celou řadu využití a staly se neodmyslitelnou součástí obchodních aktivit společností napříč zdejšími průmyslovými sektory. Příležitosti pro české podniky, které se bezpilotními technologiemi zabývají ať už z hlediska hardwaru, softwaru či tréninku, jsou zde proto značné.

Příkladem lze uvést využití v těžebním průmyslu, kde se drony používají k vizuální inspekci terénu před odstřelem či obecnému monitoringu důlních operací. Údržba vedení pomocí dronů je dalším významným uplatněním této technologie. Monitoring zemědělství a přírodních rezervací jsou taktéž v JAR běžné. České společnosti tak mají v JAR pro svá inovativní řešení velmi široké pole působnosti.

V souvislosti pandemií covidu-19 lze očekávat, že v blízké budoucnosti dojde k celosvětovému boomu těchto technologií a jejich běžného začlenění do života nás všech. Není sporu o tom, že bezkontaktní doručování léků či měření teploty za pomoci „létajících termálních kamer“ by našlo široké využití na celém světě již dnes. Globální úprava bezpilotních technologií je proto stejně žádoucí jako tomu kdysi dávno bylo u běžné letecké dopravy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autor: Mgr. David Vaverka, ekonomický specialista.

• Teritorium: Jihoafrická republika
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme