Je digitalizace skutečně předpoklad úspěchu?

Setkáváme se s ní dennodenně, v nejrůznějších oblastech výroby, služeb a života naší společnosti. Proces digitalizace nastavuje využívání digitálních technologií snad ve všech oblastech, kam se podíváme.

Otázkou je, zda s nimi umíme správně nakládat. Týká se to jak běžného pracovního styku, vedení firem i společnosti, zasahuje ale také do našich soukromých životů a mění sociální vzorce chování jednotlivých lidí.

Ilustrační fotografie

Digitální technologie mají jasný úkol, musí sloužit ku prospěchu lidí, společnosti a životního prostředí, ne naopak. Digitální transformace hraje zásadní roli ve všech politikách EU, jelikož digitální řešení přinášejí možnosti, jak rychle a flexibilně reagovat na náhlé změny, zvyšují konkurenceschopnost a mohou být celkovým přínosem pro společnost. Zároveň by měly zajistit oživení Evropy a její konkurenceschopnost v globální ekonomice.

Například plán EU pro hospodářské oživení vyžaduje, aby členské státy přidělily z prostředků na obnovu a odolnost ve výši 672,5 miliardy eur alespoň 20 % na digitální přechod.

Digitální svět přináší mnoho příležitostí a výhod, ale rovněž pro běžného uživatele skrývá případné překážky a hrozby. Například podle průzkumu Evropského parlamentu 42 % občanům EU chybí základní digitální gramotnost. Proto je jedním z cílů Parlamentu, aby lidé a podniky plně využívali technologický pokrok bez jakýchkoliv překážek, na což se zaměřuje i český aplikovaný výzkum. Například v projektu Programu ÉTA, který nese název Digitální společnost otevřená seniorům.

Ilustrační fotografie

Díky projektu vzniká platforma zpřístupňující jednoduchým způsobem různý digitální obsah a služby lidem s nízkou digitální gramotností, zejména seniorům, kteří jsou v tomto nejvíce ohroženou skupinou. Do platformy budou implementovány vybrané uživatelské scénáře zaměřené na komunikaci a mediální obsah, vzdělávání a záznam a sdílení pamětí. Propojují se zde tak oblasti psychologie, gerontologie, andragogiky, informatiky vč. systémového inženýrství a umělé inteligence.

Dalším důležitým předpokladem úspěšného přechodu na digitální éru je kyberbezpečnost. S expanzí digitálních technologií vznikají nové hrozby. Kybernetická bezpečnost má proto zásadní roli v mnoha oblastech – od bezpečnosti spotřebitelů v online prostředí přes zásobování domácností či firem vodou a energií až po běžné fungování nemocnic.

Bezpečí v online prostředí řeší například Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost. Centrum sdružuje špičková výzkumná pracoviště a zástupce průmyslu dlouhodobě působící v oblasti kybernetické bezpečnosti. Díky podpoře Technologické agentury realizují kolaborativní výzkum a vývoj řešení v kybernetické bezpečnosti na úrovni hardware a software a mechanismů certifikace bezpečnostních vlastností technologických produktů.

Umělou inteligenci můžeme využít například pro zlepšení zdravotní péče, zvýšení dopravní bezpečnosti, zkvalitnění výrobních procesů, poskytování služeb na míru spotřebitelům nebo třeba pro šetrnější zemědělství. Bezesporu nám může přinést nespočet výhod, ale její potenciál musíme umět správně využít v jasně daném etickém a důvěryhodném rámci.

Ilustrační fotografie

V nejbližší době se tedy dočkáme progresivních změn především v oblastech stavebnictví, zemědělství, energetiky a zdravotnictví. Prototyp domu vytištěného ryze na české 3D tiskárně (která se vyvíjí s podporou TA ČR) nebo robotického zedníka řeší odborníci v rámci platformy Národní centrum stavebnictví 4.0.

Stejně tak „zemědělství budoucnosti“ myslí na zdraví člověka a ochranu přírody. Příkladem může být unikátní projekt, díky němuž vzniklo zařízení, které umožňuje variabilní aplikaci hnojiv a pesticidů na základě senzorového monitoringu prostředí. Jeho řešitelé obdrželi za tento výsledek Cenu TA ČR. Další oceněný a zároveň užitečný projekt se zabýval bezpečností jaderného paliva a hodnocení kritérií přijatelnosti, dokdy palivo plní své bezpečnostní funkce, což kromě bezpečnosti přináší naší zemí i nezávislost na dodavatelích paliva.

Za poslední dva roky, v reakci na měnící se svět, se rozvoj digitalizace výrazně urychlil. Předpokladem toho, abychom úspěšně obstáli jako „společnost digitální“, je osvojit si správné digitální kompetence. Dalším faktorem je ohleduplnost, jelikož každý z nás má různé možnosti a schopnosti se nové věci učit nebo se jim přizpůsobit. Zásadním prvkem vyspělé společnosti jsou dostupné zdravotnické a veřejné služby pro všechny bez rozdílu. To digitalizace umí. Je to pro nás velká výzva a příležitost. Dobrou zprávou je, že naši vědci na tom již pracují.

Převzato z magazínu TA.Di vydávaném Technologickou agenturou ČR / autorka: Ivana Maindlová

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme