Je libo pořídit marketingová data? Nakupte je v samoobsluze DATArohlík

Kvůli čemu se lidé nejčastěji zadlužují a kolik lidí v Česku je pro přímou volbu prezidenta? Tyto a další průzkumy veřejného mínění zajišťují výzkumné agentury. Každá agentura má svůj „sklad“ zjištěných informací, které lze dále využít.

Webová platforma DATArohlík, vyvinutá ve spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT), je datová samoobsluha, kde jsou všechna data z výzkumných agentur uložena a k dispozici kompletně na jednom místě. Podobně jako v internetovém obchodu s potravinami.

Webová platforma DATArohlík je datová samoobsluha, kde jsou všechna data z výzkumných agentur uložena na jednom místě. | ČVUT

V České republice fungují agentury výzkumné, které sbírají data o veřejnosti, a agentury komunikační, které tato data využívají pro své marketingové účely. Výzkumné agentury zpřístupňují své datové sklady–katalogy, v nichž by se klienti i veřejnost měli lépe orientovat. Cílem projektu DATArohlík je zjednodušit výzkumným a komunikačním agenturám práci s daty pro výzkum trhu. DATArohlík je datovou samoobsluhou, kde jsou data pro komunikační agentury i pro veřejnost uložena na jednom místě.

„V současnosti se v katalogu nachází první set souborů dat získaných od veřejných i soukromých institucí. Tematicky jsou zde obsažena data různých oblastí lidské činnosti,“ přibližuje přínos DATArohlíku jeden z jeho tvůrců, doc. Robert Pergl, a dodává: „Najdeme zde mimo jiné datasety týkající se socioekonomické situace a demografického vývoje, informace o chování spotřebitelů či sledovanosti médií.“

DATArohlík | ČVUT

DATArohlík vychází z projektu „Datová platforma pro marketingovou komunikaci“, který řešila výzkumná skupina Centrum pro konceptuální modelování a implementace na FIT ČVUT pod vedením doc. Ing. Roberta Pergla, Ph.D., a Ing. Michala Valenty, Ph.D. V projektu bylo také zapojeno pět studentů a vznikla úspěšná bakalářská práce Bc. Jany Martínkové „Využití ontologické analýzy pro zajištění sémantické interoperability marketingových dat“, která se zabývala propojitelností datových sad.

Projekt DATArohlík vznikl z iniciativy agentury Remmark ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur a FIT ČVUT. Projekt byl oficiálně představen na Communication Summit 2022. DATArohlík nyní spustil první část projektu (katalog datových sad), v rámci projektu s agenturou Remmark byly však položeny i základy velmi zajímavých dalších funkcí, které se budou postupně přidávat.

Více informací najdete na webu DATArohlík.

Redakčně upravená tisková zpráva ČVUT v Praze

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Marketing, média a PR | Software a ICT služby

Doporučujeme