Jednání českých a jihoafrických společností v rámci smíšené komise a veletrhu v Brně

Počátkem října navštívila Česko v rámci společného projektu na podporu ekonomické diplomacie ministerstva zahraničních věcí a ministerstva průmyslu a obchodu (tzv. PROPED) delegace jihoafrických firem a zástupců státního sektoru pod vedením náměstka ministra pro obchod a průmysl Jižní Afriky.V rámci programu se uskutečnilo zasedání tzv. smíšené komise pro hospodářskou spolupráci a současně jednání přítomných zástupců českých firem a jejich jihoafrických protějšků. Jihoafrická delegace taktéž navštívila Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně a účastnila se Česko-jihoafrického obchodního fóra. Program doprovázela řada B2B jednání a celá akce tak byla hodnocena jak českými, tak jihoafrickými účastníky jako přínosná.

V pořadí již 4. zasedání Společného výboru pro hospodářskou spolupráci mezi Českem a Jižní Afrikou se uskutečnilo dne 4. října 2019 v prostorách ministerstva průmyslu a obchodu v Praze. Delegaci na jihoafrické straně vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pan Fikile Majola a doprovázela jej delegace více než deseti společností a asociací z odvětví elektrotechniky, inženýrských softwarů, železnic, zpracování oceli, osvětlení infrastruktury a dolů, stavebnictví, hospodaření s vodou a elektřinou, telekomunikací, stavebnictví a data managementu.

Protějškem pana Fikileho byl na české straně náměstek průmyslu a obchodu pan Marian Pieacha. Výstupem z jednání je protokol, který mimo jiné stanovuje klíčové oblasti za účelem prohloubení spolupráce. Jedná se o energetiku, těžařství, nerostné suroviny, rozvoj infrastruktury, automobilový průmysl, obranný průmysl, zemědělství, vědu, výzkum a inovativní technologie. Na smíšenou komisi v Praze navazovala B2B jednání českých a jihoafrických společností.

Dne 7. října 2019 se delegace jihoafrických společností a představitelé jihoafrického ministerstva průmyslu a obchodu zúčastnili Česko-jihoafrického obchodního fóra na Mezinárodním strojírenském veletrhu. České společnosti tak měly příležitost účastnit se řady B2B jednání se svými jihoafrickými protějšky i v Brně.

Celý projekt na podporu ekonomické diplomacie hodnotíme pozitivně, neboť došlo k navázání celé řady vzájemných kontaktů, přičemž některé z nich již pokračují dále jako nezbytné kroky vedoucí ke konkrétní spolupráci.

Realizátorem akce bylo Velvyslanectví ČR v Pretorii, gestorem pak ministerstvo průmyslu a obchodu. Na sestavení programu a přípravě Česko-jihoafrického obchodního fóra v Brně se významně podílel Svaz průmyslu a dopravy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autor: David Vaverka.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme