Jednání o rozšíření spolupráce ČR s Kazachstánem v oblasti letecké dopravy

Velvyslanec ČR Rudolf Hykl se setkal dne 12. února 2020 s náměstkem ministra průmyslu a infrastrukturního rozvoje Kazachstánu Berikem Kamaliyevem k projednání možností dalšího rozvoje spolupráce v oblasti civilního letectví.

V průběhu jednání byl zmíněn úspěšný provoz pravidelné letecké linky SCAT Airlines z Nur-Sultanu do Prahy, zjednodušení procesu podání žádostí o schengenská víza pro občany Kazachstánu, probíhající školení kadetů Akademie civilní aviace v ČR, dodávky letounů L410 a další projekty v obranně-letecké oblasti. Jako perspektivní se jeví též spolupráce v oblasti rozvoje regionálního letectví v Kazachstánu, které je součástí aktualizovaného programu rozvoje země Nurly Zhol na roky 2020–2025.

Za minulý rok růst dopravního sektoru v Kazachstánu činil 6 %, počet pracovníků v sektoru dosáhl 800 tisíc lidí. V letech 2015–2019 činily investice do dopravní infrastruktury 30 mld. USD, přičemž klíčovými projekty byl „suchý přístav“ Chorgos na hranici s Čínou a přístavy v Kaspickém moři. Proběhla rekonstrukce či výstavba 2500 tisíc km dálnic. Rozvíjí se také civilní letecká doprava v souladu s programem „open sky“ a malá regionální aviace.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán). Autorka: Olga Kalinová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Kazachstán
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl

Doporučujeme