Jednání představitelů EU a Vietnamu o posílení vzájemného agrárního obchodu

Dne 18. února se v Hanoji uskutečnilo zasedání na posílení agrárního obchodu mezi EU a Vietnamem. Evropskou delegaci vedl místopředseda Evropské komise Frans Timmermans.

Vietnamský ministr zemědělství Le Minh Hoan na zasedání uvedl, že EU je hlavním partnerem Vietnamu, pokud jde o obchod, investice, vědecko-technologickou i rozvojovou spolupráci. Podpora EU významně přispívá k ekologickému a udržitelnému zemědělství.

Ilustrační foto

Ministr Hoan chce, aby EU poskytla další finanční a technickou pomoc pro zemědělský sektor ke snižování emisí skleníkových plynů, udržitelnému lesnímu hospodářství, k rozvoji zelených investic a chytrému zemědělství.

Ministr požádal Evropskou komisi, aby uznala snahy Vietnamu a brzy odstranila tzv. žlutou kartou na vietnamský rybolov. Žlutou kartu vystavila Evropská komise Vietnamu, protože vietnamská rybářská plavidla nezákonně loví v cizích vodách okolních zemí, zejména v malajsijských a indonéských. Jenom Malajsie přichází kvůli nelegálnímu rybolovu ročně o 1,5 miliardy USD.

Timmermans uvedl, že Vietnam sice zavedl opatření v návaznosti na doporučení EK o boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, ale stále existují technické problémy, které je třeba objasnit. EK vyšle misi na inspekci do vietnamských lokalit, aby zhodnotila výsledky a pokroky, kterých Vietnam dosáhl.

Dalším bodem jednání byl systém kontroly legálnosti dřeva. EU požaduje u importovaného dřeva a výrobků ze dřeva osvědčení FLEGT a to zatím v případě Vietnamu není možné. Mezi Vietnamem a EU proto vznikla Dobrovolná dohoda o partnerství (VPA), jejímž cílem je řešit nelegální těžbu dřeva, zlepšit správu lesů a podporovat obchod s legálními dřevařskými produkty.

Vietnamský lesnický průmysl má negativní dopad na lesy v jihovýchodní Asii a v poslední době i v Africe, zejména v Kamerunu. To je založeno na importu obrovského množství často nelegálně získaného dřeva. Hlad po dřevu ve Vietnamu významně přispívá k úbytku přirozených lesů, nejvíce v sousední Kambodži a Laosu.

Deklarovaná hodnota dřeva dováženého do Vietnamu je ročně přes 2 mld. USD a přibližně ve stejné hodnotě se do Vietnamu dováží další dřevo nezákonně. Nelegálnímu obchodu napomáhá rozsáhlá korupce.

Během posledních deseti let ztratil Laos přes 550 000 ha primárního lesa a nelegální obchod se týká i ohrožených druhů dřevin. O přibližně stejnou plochu primárního lesa přišel i Kamerun. Nevládní organizace EIA zjistila, že vietnamské společnosti nakupovaly nelegálně vytěžené dřevo i z národních parků.

Autor: Luboš Marek, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Hanoji. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme