Jednodušší daně? Novela daňového řádu už je hotová

Dlouho slibované zjednodušení daní má přinést novela daňového řádu, kterou v květnu poslalo ministerstvo financí do mezirezortního připomínkového řízení.Rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní přináší podle rezortu financí novela daňového řádu. Stěžejní součástí novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu, díky němuž by si měli poplatníci jednoduše vyřešit daňové povinnosti z pohodlí domova nebo kanceláře.

Novela má také umožnit částečné vracení nadměrných odpočtů DPH (v podobě záloh), zjednodušit kontrolní postupy, snížit některé sankce a úroky a podpořit elektronickou komunikaci s finančním úřadem.

Online finanční úřad aneb portál MOJE daně jsou prioritami Ministerstva financí (MF ČR). Jeho zákonná podoba vznikne rozšířením již existující daňové informační schránky (DIS), kterou dnes využívá pouze malá část poplatníků,“ uvádí ministerstvo v tiskové zprávě.

Díky novele se schránka „upgraduje“ na obdobu internetového bankovnictví v oblasti daní. Poplatníkům bude nabízet možnost předvyplnění daňového přiznání údaji, jimiž finanční úřad disponuje z dřívějších daňových řízení, bude poskytovat další informace o historii poplatníka a současně rozšíří možnost podání daňových přiznání prostřednictvím internetu.

Konec front na berňáku?

„Ten, kdo se rozhodne řešit své daně z domova či kanceláře, už nebude mít žádný důvod chodit na finanční úřad. Nekonečné fronty na finančním úřadě a pobíhání z patra do patra tak budou minulostí. On-line finanční úřad a tato novela, která je jeho základovým stavebním kamenem, usnadní život milionům občanů naší země. Pevně věřím, že pro ni nalezneme širokou podporu u poslanců, senátorů i odborné veřejnosti“, říká ministryně financí Alena Schillerová.  

Její rezort prý klade velký důraz na zabezpečení osobních údajů. K přístupům do portálu MOJE daně a autorizaci podání bude uživatel dle vlastní volby využívat například e-občanku, přihlašovací údaje do systému datových schránek či údaje přidělené finančním úřadem. Portál bude provozován na doméně mojedane.cz. Ministerstvo financí počítá se spuštěním první verze už v roce 2020.

Více času na přiznání

Cílem novely je motivovat poplatníky k tomu, aby možností elektronické komunikace s finančním úřadem využívali co nejvíce. Těm, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude například prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o jeden měsíc a získají benefit v podobě dřívějšího vrácení přeplatku na dani. Nedílnou součástí novely je zrušení povinnosti využívat elektronické formuláře pro poplatníky, kteří si dobrovolně zřídili datovou schránku.

„Daňové poplatníky považujeme za klienty, a proto se je snažíme motivovat prostřednictvím benefitů namísto sankcí. Kromě atraktivního uživatelského rozhraní tak používáním on-line finančního úřadu získají i další výhody, jako je více času a méně čekání na daňové přeplatky,“ slibuje ministryně.

Možnost vrátit část nadměrného odpočtu DPH, u které finanční úřad neprovádí žádnou kontrolu u žádajícího poplatníka, je očekávanou změnou, po níž volají odborníci i zástupci podnikatelů. Novela prý přináší konkrétní řešení v podobě vyplácení záloh.

„Dojde tedy k zásadnímu zvýšení právní i podnikatelské jistoty u plátců DPH, kteří dle stávajícího zákona někdy čekají na vyplacení mnohamilionových nadměrných odpočtů i dlouhé měsíce, ačkoliv je finančním úřadem prověřována pouze jejich nepatrná část. V praxi se může jednat například o společnosti exportující své zboží do zahraničí a navržená úprava pro ně bude znamenat zejména lepší podmínky pro řízení cash-flow,“ tvrdí autoři novely.

Nízké úroky

Komplexní revize úroků je krokem ke spravedlivějšímu daňovému systému, říká MF ČR. Návrh obsahuje snížení tzv. reparačních úroků na úroveň odpovídající občanskému zákoníku. Ze současných 15,75 % (tj. 14 + repo sazba ČNB) bude úrok z prodlení snížen o 6 procentních bodů na 9,75 %. Analogicky dojde ke snížení úroku z ¨“posečkané“ částky na polovinu. V situacích, kdy je naopak úrok vyplácen finančním úřadem poplatníkovi jako kompenzace za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu, dojde ke zvýšení ze stávajících cca 3,75 % o 2 procentní body na cca 5,75 %. Novela tak kromě výrazného zjednodušení zavádí výhodnější postavení poplatníka v rámci řízení vedeného finančním úřadem.


Redakčně upravená tisková zpráva MF ČR

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme