Jednodušší pravidla DPH pro malé podniky

Rada dosáhla v pátek 8. listopadu obecného přístupu ohledně zjednodušení pravidel DPH pro malé podniky.Konkrétně se jedná o úpravu směrnice o DPH, která umožní uplatnit výjimku pro osvobození malých podniků od DPH v tom smyslu, že bude moct být využita v rámci celé EU, ne jen v domovském státě podniku. Tím se pro malé podniky sníží administrativní zátěž a náklady. 

Doporučujeme