Jednodušší pravidla pro detergenty na jednotném evropském trhu

Komise 28. dubna navrhla nová pravidla týkající se užívání detergentů, která by měla lépe chránit zdraví a životní prostředí a zajistit lepší fungování jednotného trhu s detergenty.

Revidovaná pravidla se vztahují na nové inovativní výrobky a nové udržitelné postupy. Tato iniciativa rovněž zavádí digitální označování a pas výrobku pro detergenty a povrchově aktivní látky a je plně v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu, Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek a nedávno přijatého sdělení Komise o dlouhodobé konkurenceschopnosti EU.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme