Jednodušší výuka znakového jazyka díky nové aplikaci FIT ČVUT

Nová aplikace Tichý jazyk pomůže sociálním pracovníkům, pedagogům a dalším účastníkům kurzů znakového jazyka zjednodušit jejich studium. Aplikace vznikla ve spolupráci ČVUT a neziskové organizace Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s. (Tichý svět).

Tichý jazyk má přes 3700 krátkých videí se slovy i větami ve znakovém jazyce a abecedně řazený Videoslovník. Unikátní je přímé propojení aplikace s existujícím e-learningovým systémem.

Aplikace na výuku znakového jazyka | Tichý jazyk

Aplikace Tichý jazyk vznikla díky absolventu Fakulty Informačních technologií ČVUT Ing. Jindřichu Žákovi, který svou diplomovou prací navázal na prototyp připravený již v rámci bakalářské práce studentky Bc. Alžběty Gogolákové jako doprovodný nástroj pro učení znakového jazyka. Aplikace se skládá z několika výukových modulů, každý modul obsahuje 10–20 lekcí s konkrétními tématy (např. počasí, roční období, rodina, věk). S postupným nabýváním znalostí se studentům znakového jazyka zpřístupní další moduly.

„Ačkoliv věřím, že učení s „živým“ lektorem není moc dobře nahraditelné, výhodou aplikace je, že student si v ní může video se znakem nebo větou pouštět opakovaně a může si jej nacvičit v klidu doma před další prezenční lekcí v Tichém světě,” dodává autor a absolvent FIT ČVUT Ing. Jindřich Žák.

Základem každé lekce je sada krátkých videí, kde lektor ukazuje dané slovo nebo větu ve znakovém jazyce. Videa zobrazující celou větu často doprovází krátký textový popis s jednotlivými znaky, které tvoří danou větu. Například věta „Nepovedlo se mi upéct bábovku, vyhodím ji.“ se skládá ze znaků „Já + bábovka + upéct + nepovedlo + vyhodím.“

Aplikace Týchý jazyk | Tichý jazyk

Výsledná aplikace přímo navazuje na kurzy znakového jazyka a v současné chvíli slouží primárně jako podpůrný nástroj výuky znakového jazyka pro studenty fyzických nebo online kurzů pořádaných Tichým světem. O možnostech dalšího využití se jedná. 

„Jsem velice rád, že dochází ke spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze, kdy v rámci závěrečných prací vzniká užitečný nástroj, který se využívá dále. Pomáhá v neziskové sféře a v tomto případě ještě i našim studentům zorientovat se v učení znakového jazyka,” uvádí ředitel neziskové organizace Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s. Leoš Mačák.

Aplikace Tichý jazyk je jako benefit pro studenty kurzů ke stažení na Google Play nebo AppStore.

Redakčně upravená tisková zpráva ČVUT v Praze

Doporučujeme