Jednotná pravidla pro příruční zavazadla leteckých společností

Europoslanci požadují, aby letecké společnosti měly jednotná pravidla pro příruční zavazadla. Text, který zástupci EP připravili zdůrazňuje nepříjemnosti a nepohodlí, kterým musí občané čelit z důvodu nejednotných pravidel.

Odlišná pravidla, které letecké společnosti mají, vytváří skryté poplatky a současně ztěžují porovnání cen.

Soudní dvůr EU zjistil, že letecké společnosti by neměly účtovat příplatek za příruční zavazadlo, pokud splňuje podmínky. Tím je myšleno přiměřené požadavky v rámci hmotnosti, rozměrů a platných bezpečnostních požadavků.

Dále by měla legislativa ošetřit i skryté náklady v podobě poplatků spojených s přidělováním míst.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme