Jednotný tranzit na Ukrajině a další novinky ze zemědělského sektoru

Již v roce 2022 Ukrajina očekává, že přistoupí k Evropské úmluvě o jednotném tranzitu neboli k takzvanému celnímu bezvízovému styku.

Ukrajina již využívá nový tranzitní systém NITS na vnitrostátní úrovni. V budoucnu umožní připojení k mezinárodnímu systému výměny celních údajů v reálném čase a kontrolu zboží v každé fázi přepravy, což by mělo zabránit zneužívání celních předpisů.

Růst ziskovosti produkce mléka

V září 2021 se index ziskovosti produkce mléka (UMI) zvýšil o 3,3 % po přibližně stejném zvýšení v srpnu. Za poslední čtyři měsíce UMI vzrostla o 22,2 %.

UMI je poměr ceny syrového mléka extra třídy k nákladům na koncentrovanou krmnou dávku v komerčních hospodářstvích. Dynamika UMI velmi jasně ukazuje změny ziskovosti produkce mléka bez ohledu na inflaci a devalvaci, protože tyto dva důležité faktory jsou v rovnici zohledněny v důsledku změn cen krmiv a mléka.

V září pokračovalo zvyšování cen mléka, i když tento růst se oproti srpnu zpomalil. Současně došlo ke snížení cen krmiv, a to až o 1 % (olejnatá semena zlevnila, ceny kukuřice vzrostly). V září 2021 byly zisky vyšší o 0,5 % než ve stejném měsíci v roce 2020. Přesto za první tři čtvrtletí roku 2021 ukrajinští producenti mléka vydělali za stejné období o 23 % méně než před rokem. A prozatím je to druhý nejhorší rok za posledních 5 let.

Horší zisky byly naposledy v roce 2017. UMI zpravidla v říjnu prudce roste. Průměrný růst UMI za posledních 10 let v říjnu činil 10 %, ale loni v říjnu UMI poprvé poklesl. Byl to ale také pandemicky nestabilní rok. Za poslední měsíc se cena mléčných výrobků na burzách zvýšila asi o 5 % a poptávka na Ukrajině zůstává vysoká.

Aktuální vývoz obilovin z Ukrajiny

Od začátku hospodářského roku 2021/22 do 20. října bylo z Ukrajiny vyvezeno 16,9 mil. tun obilnin, což je o 2,1 mil. tun více než ve stejném období předchozího hospodářského roku. Exportovala se zejména pšenice (11 mil. tun), ječmen (4 mil. tun), žito (53,3 tis. tun) a kukuřice (1,6 mil. tun).

Autor: Yegor Reshetnyk, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Kyjevě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme