Jen kvalitní účetní pomůže vaší firmě přežít turbulentní dobu

Společnosti se ještě neoklepaly z období pandemie covid a přišla inflace, která způsobuje růst mezd, vyšší úrokové sazby i náklady firem. Tohle všechno s sebou přináší zvýšenou míru nejistoty, která dopadá nejenom na domácnosti, ale také na firmy.

V této době tak mohou zkušení účetní pomoct firmě předejít případným problémům, které by mohly mít i katastrofální následky.

Ilustrační fotografie

Co účetní může umět?

V první řadě si musíme uvědomit, že účetní nejsou a neměli být chápáni jen jako zpracovateli dat pro stát, ale naopak mají být plnohodnotnými a respektovanými partnery podnikatele. Takto nastavený pohled na práci účetní však musí přijmout obě strany.

Můžeme říct, že situace se pomalu mění a řada firem již vidí účetní také jako poskytovatele informací, kteří na základě získaných dat, mohou do směřování firmy zasáhnout. Síla účetní/ho spočívá v tom, že má vhled do celého finančního procesu ve společnosti, vidí případné změny či rizika a poskytuje o nich informace, které dokáže předat vedení. To na jejich základě může činit obchodní rozhodnutí.

SPECIÁL: Daně z příjmů 2023

Umět zpracovat a analyzovat účetní data je alfou a omegou účetnictví

Tím zásadním a nejsilnějším nástrojem, který mají účetní k dispozici, jsou data. Schopný/á účetní s nimi dokáže pracovat nejen, tak jak jsme obecně zvyklí, tj. předávat informace o pohledávkách a závazcích firmy, o jejich časové struktuře, o tom, co je a co není po splatnosti apod. Ale moderní účetní programy, se kterými někteří účetní pracují, již nyní umí sledovat třeba i insolvenční rejstřík nebo hlásit zápisy v něm. Je možné v nich nastavit limity pro objem neuhrazených pohledávek a tím rychle zjistit, kdy se dodavatel blíží nebo dokonce překročil limit apod.

Účetní mají přehled o časovém průběhu fakturací, dokážou nastavit jeho plán a tím předejít případné nezaplacené faktuře. Také díky sestavenému rozpočtu dokáže účetní podnikatele upozornit na moment, kdy může dojít k jeho překročení. Data ze systému jsou významným nástrojem a účetní, kteří s nimi dovedenou pracovat, předávají validní informace vedení, které jsou potřeba k řízení podniku.

„Revize bankovních poplatků v jedné firmě vedla k tomu, že bylo na vánoční večírek. A přitom se nikdo neomezil. A v tom je ta krása,“ dodává Jaromír Hrazdira.

„Když například odběratel neplatí, nebo jeho expozice přesáhne stanovenou hodnotu, je to účetní, kdo může zvednout červený praporek a upozornit na to. Je pak obchodním rozhodnutím, jak bude s informací naloženo. Když nějaký partner upadne do insolvence a účetní tu informaci předá včas, může být hledán nový dodavatel nebo bude zřejmé, že obvyklá vysoká objednávka se možná taky neuskuteční. Účetní jako první může na mnoho aktivit společnosti upozornit a předejít tak případným nepříjemnostem,“doplňuje Jaromír Hrazdira, předseda Komory certifikovaných účetních.

Ilustrační fotografie

Má vedení firmy přehled, kolik peněz „vyhodí z okna“?

Existuje řada kroků, které lze v této turbulentní době ve firmě udělat a tím snížit její náklady.

Mezi ty úplně nejzákladnější patří:

  • sjednocení telefonních a internetových služeb – Řada firem má klidně i dva operátory na mobilní telefony, dalšího na internet a jiného na pevnou linku. Pouhým sjednocením služeb může dojít ke snížení nákladů.
  • energie – Kdy naposledy ve firmě proběhla revize dodavatelů energií a kolik jich vlastně je?
  • bankovní poplatky – I v dnešní době jsou stále firmy, které platí bankovní poplatky za standartní služby jako je třeba i 500,- Kč za odeslání platby do jiného státu v rámci Evropské Unie.
  • požádat o dočasné pozastavení nebo snížení platebu FÚ – Pokud inflace firmu „drtí“ tak, že by mohlo dojít i k jejímu krachu, je to právě ten komunikující účetní, který by měl hlásit, že očekávaný zisk neodpovídá výši záloh na daň. To má být pak impulsem pro daňové oddělení, daňového poradce, aby začali konat svoji práci. Účetní ví, jak je na tom společnost s cash flow a může požádat třeba o splátkování daně. Je to sice úročené, ale pořád je to méně, než když firma zaplatí později.

Účetní je významným informačním zdrojem pro všechny nejen výše uvedené oblasti, ale vidí díky získaným datům mnohem dál a to může vést k dalším úsporám. Je tak na obou stranách (podnikatel/účetní), aby informace proudily tak, jak mají. Účetní se musí naučit informace nabízet a podnikatelé je musí chtít vyžadovat a také je náležitě ocenit. Mít kvalitní účetní/ho se každé společnosti vždycky vyplatí a v této době obzvlášť.

Ilustrační fotografie

Na závěr jen dodáváme, že utrácet by se nemělo tam, kde to nedává smysl a to se týká také účetních. Podnikatelé by v první řadě neměli platit účetní/ho, která/ý jim nepřináší informační hodnotu a dělá jen „nějaké papíry“ pro stát. Byť by byl/a sebelevnější.

Proto pro zvýšení odbornosti doporučujeme investovat a podporovat účetní v dalším vzdělávání a to i formou certifikace. Ta totiž zaručuje, že účetní se stane také partnerem ve firemním businessu. Pomůže udržet finanční budget firmy v co největší možné rovnováze a dále jej také rozvíjet. Samotná certifikace však neznamená ukončené vzdělání, ale naopak tito účetní dbají o své další vzdělávání a profesní odpovědnost, čímž se stávají pro každou společnost velkým přínosem.

Text pro AMSP ČR dodala Komora certifikovaných účetních.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme