Jeseník vsadil na 5G sítě. Chystá je využít na systém pro seniory i pro ostrahu objektů

Fakta o 5G sítích a projekty, které Jeseník ve spolupráci s experty a podnikateli připravuje pro občany. To byla témata prvního regionálního semináře k 5G sítím uspořádaného Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci se samosprávou. Konal se právě v Jeseníku, tedy v jedné z pěti vítězným municipalit historicky prvního ročníku soutěže „5G pro 5 měst“. Tamní chystané 5G projekty pomohou všem a všude: žákům, studentům, rodičům i seniorům, ve škole i na dálku, v práci i doma.

5G sítě se zavádějí všude na světě. Ve srovnání s těmi stávajícími jsou rychlejší, což mimo jiné umožňuje lepší připojení na internet a tím řadu služeb pro širokou veřejnost online. Město Jeseník si to uvědomuje, proto se loni přihlásilo do soutěže MPO a MMR. Získalo tak přednostní pilotní testování těchto technologií, které bude možné využít v letošním 2. pololetí. Nyní se vše připravuje.

„Tak, jako byl kdysi hospodářský růst měst a regionů podmíněn kvalitními cestami a železnicí, nyní je zásadní podmínkou dalšího růstu komunikační dálnice,” vysvětluje starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová důvody, proč se město do projektu přihlásilo.

„Sítě nové generace jsou samy o sobě „jen“ technologie. Klíčové vždy je, zda tyto technologie přinášejí užitek pro občany. A inovační projekt města Jeseník je zaměřen právě na vývoj těchto aplikací. A jsem tedy přesvědčen, že právě díky inovativním aplikacím přinesou projekty 5G měst Jeseníku i dalším českým městům vyšší kvalitu služeb, což zlepší život tamních obyvatel jako takový,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Sít pomůže nastartovat ekonomiku

Město Jeseník je jedinečné polohou, přírodními podmínkami i veřejným prostorem. Mezi jeho slabé stránky patří doprava a pracovní mobilita. Pokud se má v podobných regionech podpořit hospodářský růst a pracovní příležitosti, příprava na digitální budoucnost je naprostou nutností.

„Jeseník, respektive Jesenicko, patří dlouhodobě mezi hospodářsky a sociálně ohrožená území. Podpora zavádění 5G sítí může být impulsem pro nastartování místní ekonomiky založené na úspěšných lokálních firmách a prohloubení spolupráce škol, místních firem a obecních samospráv,” upřesňuje náměstek ministryně pro místní rozvoj pro regionální rozvoj David Koppitz.

I když pandemie koronaviru zpravidla zrychlila digitalizaci a zavádění inovací, přinesla také některé spekulace, které s moderními technologiemi souvisí. Je přitom zřejmé, že lidé zavádějícím zprávám věří o to víc, o co méně mají ověřených informací.

Součástí pracovního programu odborníků z ministerstev a představitelů města Jeseník proto bylo i setkání s občany, kterého se zúčastnili také lékaři a fyzici. Vystoupil například profesor Jan Vrba z ČVUT, který se bezmála padesát let zabývá elektromagnetickým vlněním. Vzhledem k pokročilému věku má už sedm vnoučat, nicméně říká, že kdyby měl sebemenší pochybnosti o negativních zdravotních rizicích 5G sítí, řval by jako lev.

Ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdúch je toho názoru, že vědu žene dopředu neustálé pochybování. Podle něj je přirozené, že občany zajímá, zda jsou 5G sítě skutečně bezpečné. Míní přitom, že za současného stavu poznání lze konstatovat, že přínosy těchto nových technologií pro zlepšení kvality života všech významně převyšují aktuálně známá rizika.

Pro rychlejší roboty

V Jeseníku v současné době s využitím 5G sítí mimo jiné vyvíjí chytrou aplikaci Oscar senior pro péči o seniory na dálku. Už dnes ji využívají tisíce zákazníků například v USA. Automatizací jednoduchých prvků péče a digitálním přenosem informací mezi čidly v obydlí klienta a pečovatelskou službou získávají pečovatelé čas na to, aby kvalitněji obsloužili víc seniorů.

Na Gymnáziu Jeseník zase mají evropsky velmi úspěšný školní Robotický tým R.U.R. Studenti zde programují Lego roboty. 5G technologie chtějí zrychlit reakční dobu robotů na povely.

To jesenická Střední průmyslová škola otevírá nový studijní obor Informační technologie a nové učebny pro robotiku, drony, RC modely. Plánuje využít chytrá řešení pro šetření s energiemi a ostrahu objektů.

A konečně společnost FENIX, která patří k průmyslovým a inovačním lídrům Olomouckého kraje, zvažuje, že 5G sítě využije ve svém závodě. Proto, aby posílila robotizaci a automatizaci výroby.

Další konzultace budou v Karlových Varech nebo Ústí nad Labem

Na jednání v Jeseníku také od tamního senátora Miroslava Adámka zaznělo, že rychlý internet i do těch nejmenších obcí je v 21. století základním předpokladem pro ekonomický růst regionu. Nejen proto a nejen Jeseníku, ale všem municipalitám, která vyhrála soutěž „5G pro 5 měst“, jsou tak MPO a MMR připraveny s pilotními 5G projekty pomoci. Stejně jako s poskytováním informací včetně konzultací. Jednání s vedením samospráv a veřejností přímo v regionech proto budou pokračovat. Uskutečnit by se měla v Bílině, Karlových Varech, Plzni a Ústí nad Labem.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Elektronika a elektrotechnika | Nanotechnologie

Doporučujeme