Jihoindické Bengalúru naplňuje cíle svých investičních zájmů

Průmyslové centrum v jižní Indii Bengalúru, vstoupilo na trajektorii svého průmyslového rozvoje především na počátku tohoto milénia. Cílem bylo využít nejenom vhodných klimatických podmínek, ale i průmyslové tradice k dalšímu rozvoji města a oblasti.

O zdárném průběhu svědčí růst města, růst průmyslových zón a přichází kvalifikovaní pracovníci, které potřebuje především moderní průmysl orientovaný na strojírenství, IT či technologie obranného průmyslu.

Vědecko-výzkumná společnost JNCASR byla v letošním roce zařazena na sedmé místo mezi top deseti výzkumnými organizacemi. Ocenění je důkazem správné orientace státu Karnataka a Bengalúru na moderní technologie a výzkum především v průmyslové oblasti. Ačkoliv je tento výzkumný ústav téměř nováčkem mezi elitou, již si vydobyl významné a uznávané postavení mezi institucemi z Izraele, Rakouska, Japonska či USA. Rozsah zájmů uvedené indické instituce je výzkum a vývoj v oblasti strojírenství a záběr výzkumu se orientuje dokonce i na genetiku.

Případná spolupráce českých výzkumných organizací je vítána a zahraniční kancelář CzechTrade v Bengalúru ráda českým firmám pomůže s navázáním a rozvíjením kontaktů s uvedeným výzkumným centrem. Zatím v Bengalúru úspěšně své výzkumné aktivity rozšiřuje Technická univerzita Liberec.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Bengalúru.
Zdroj:The Week

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme