Jihomoravské inovace a doprava inspirovaly turecké podnikatele

Turecké město Mersin se chystá na zavedení tramvajové dopravy a nákup tramvají. Počítá s investicemi v řádu miliard dolarů.

O česká řešení pro dopravu, zaměření jižní Moravy na inovace, spolupráci v zemědělství a potravinářství se v tuzemsku zajímali turečtí podnikatelé i vlivný zástupce města Mersin.

Ilustrační fotografie

Prezident Mersinské hospodářské komory (MTSO), společně s poradcem starosty v oblasti dopravy a v doprovodu významných regionálních businessmanů, navštívil jižní Moravu za účelem posílení meziregionálních podnikatelských vazeb. Mezi hlavní zájmy mersinských činitelů a podnikatelů patří import živého skotu a ovcí, městská hromadná doprava a podpora inovací. Z hlediska vlastní zemědělské produkce je pro jihotureckou provincii zásadní export citrusů, ovoce a zeleniny.

ExportMag.cz: Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

Delegace z více než dvoumilionového přístavního města Mersin se na jižní Moravu vypravila díky projektu ekonomické diplomacie (PROPED) Velvyslanectví ČR v Ankaře a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, za výrazné podpory Jihomoravského kraje (JMK) a Regionální hospodářské komory Brno. Tento projekt tak navázal na probíhající meziregionální spolupráci mezi JMK a Mersinem, která byla stvrzena podpisem memoranda o spolupráci na podzim 2022 mezi hejtmanem Janem Grolichem a mersinským starostou Vahapem Secerem. Delegace vedená prezidentem MTSO Ayhanem Kiziltanem zahrnovala i poradce starosty Ertana Limana či honorárního konzula ČR v Mersinu, pana Ufuka Bozkayu.

Zemědělství i doprava

Během turecké návštěvy se potvrdilo hned několik výrazných trendů posledních měsíců. V první řadě turecká strana deklarovala výrazný zájem o český skot a ovce vycházející z nedostatečného domácího chovu. Za tímto účelem došlo k návštěvě národní výstavy zvířat a veletrhu Animal Tek na brněnském výstavišti i setkání s  několika českými chovateli.

Hlavním důvodem cesty poradce starosty Ertana Limana do JMK byla zase skutečnost, že Mersin se chystá na zavedení tramvajové dopravy ve městě, což s sebou nese i nákup minimálně 24 tramvajových vozů a investice jdoucí do miliard dolarů. V České republice máme v tomto směru co nabídnout, a proto se cesty zúčastnil i hlavní mersinský decision-maker, který se mohl podívat na způsoby koordinace městské hromadné dopravy v ČR, seznámit se s českými firmami v oboru a prodiskutovat i takové věci, jako je financování podobně velkých projektů.

Ilustrační fotografie

Zájem o „luxusnější“ alkohol

I když se to na první pohled nemusí zdát samozřejmé, v průběhu pandemie covidu-19 došlo i v Turecku ke zvýšení spotřeby „luxusnějšího“ alkoholu, což bylo zase důvodem pro příjezd největšího importéra a distributora alkoholu v Mersinu a Adaně, Mazluma Celika, ze společnosti Pozitif Dagitim. Mazlum Celik se během své cesty mohl podívat jednak do Salonu vín ve Valticích, probrat možnou spolupráci se zástupci společnosti Rudolf Jelínek či navštívit největší brněnský pivovar Starobrno.

Turecký export citrusů

Pro tureckou stranu bylo dále zásadní téma exportu citrusů, ovoce a zeleniny. Oblast okolo Mersinu v rámci Turecka produkuje nejvíce citronů či mandarinek v zemi, což z tamních pěstitelů činí přirozené partnery pro české malo- i velkoobchody. Ze vzájemných diskuzí s několika českými importéry, kromě jiného i se společností Hortim, vyplynul jasný zájem z ČR nejen o turecké citróny a mandarinky, ale také například o rajčata a papriky.

Problematickými body obchodu v této sféře ovšem zůstává přepravní doba z Turecka do Česka či otázka pesticidů. Všechny tyto otázky ale mají svá řešení a partneři na obou stranách pokračují v diskuzích. Celá delegace měla v této oblasti možnost navštívit i brněnskou farmu Ráječek a prodiskutovat městské inovativní pěstování ovoce a zeleniny.

Ilustrační fotografie

Inovace, podpora startupů

Inovace jako téma možné spolupráce bylo samozřejmým obsahem diskuzí díky účasti výkonného šéfa mersinského technoparku, obdoby Jihomoravského inovačního centra (JIC). CEO mersinského technoparku Ihsan Gültekin tak během návštěvy JIC mohl prodiskutovat formy podpory, kterou JIC poskytuje regionálním startupům i možnosti další spolupráce mezi jihomoravskými a jihotureckými partnery.

Kontakty v průběhu návštěvy zahrnovaly i B2B setkání mezi zástupci RHK Brno a Mersinskou obchodní komorou/MTSO, jež celou cestu odstartovala a využila i k obsažné diskuzi o podnikatelském prostředí v JMK. Partnerství jižní Moravy a Mersinu dostává konkrétní hospodářský obsah s potenciálem dalšího růstu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ankaře (Turecko). Autor: Pavel Daněk, ekonomický diplomat, a Ministerstvem průmyslu a obchodu, autorka: Tereza Kuncová.

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí

Doporučujeme