Jižní Afrika má skvělé předpoklady pro spolupráci ve vědě, výzkumu a inovacích

Jihoafrická republika má zdaleka nejrozvinutější a nejdiverzifikovanější ekonomiku na kontinentu. Není proto divu, že v JAR působí více než 180 společností z žebříčku Fortune Global 500.

To zdaleka převyšuje jakoukoliv jinou africkou zemi. S tím pochopitelně souvisí velký důraz na aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací napříč všemi hospodářskými sektory.

Ilustrační fotografie

JAR se může pochlubit rozvinutou výzkumně-vědeckou kapacitou, na které se podílí soukromé společnosti, výzkumné instituty a vědecká pracoviště, vysoké školy a vláda svými strategiemi. Příležitosti v této oblasti pro české akademické, vědecké a výzkumné instituce, vysoké školy, ale i pro samotné společnosti lze spatřovat v drtivé většině odvětví.

Na pomyslném vrcholku celého systému se v JAR nachází Ministerstvo vědy a výzkumu (Department of Science and Innovation) se kterým je přímo propojené velké množství relevantních institucí. Za zvláštní zmínku pak stojí Rada pro vědecký a průmyslový výzkum (Council for Scientific and Industrail Research, CSIR), jejíž výzkumná centra se nachází po celé zemi a spolupracují s obrovským množstvím místních i mezinárodních subjektů.

ExportMag.cz: Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Více než dvacítka vysokých škol

Vědecko-výzkumné kapacity pak dále v JAR umocňuje celkem 26 veřejných vysokých škol, které spolupracují na projektech se svými protějšky a jinými subjekty z celého světa.

Výdaje na vědu a výzkum se v současnosti v JAR pohybují okolo 0,79 % HDP, avšak v plánu je navýšení na 1,5 % do roku 2030. S ohledem na vysokou koncentraci globálních hráčů ve všech stěžejních odvětvích jihoafrického hospodářství je hlavní hnací silou inovativních aktivit v JAR soukromý sektor, respektive místní a mezinárodní společnosti.

JAR si je dobře vědoma dynamického vývoje na poli digitálních technologií a v rámci své desetileté strategie se rozhodla soustředit na programy v oblastech umělé inteligence, robotiky a kybernetiky; virtuální reality, modelování a simulace; blockchainu a kyberbezpečnosti; internetu věcí a cloud computingu. Cílem je pak v těchto klíčových oblastech vytvořit silné lokální kapacity.

Příležitosti v jihoafrických oborech

Za zmínku stojí bezesporu vodíková strategie „Hydrogen Society Roadmap“, v jejímž rámci má dojít k vytvoření tzv. vodíkového údolí (Hydrogen Valley), respektive celého hodnotového řetězce. Pokryty tak mají být veškeré aspekty produkce a využití tzv. zeleného vodíku, tj. vodíku vytvořeného za pomoci čistých zdrojů energie. Díky svým příznivým geografickým podmínkám má JAR skvělé předpoklady stát se jeho významným producentem a exportérem.

Dominantní postavení v rámci kontinentu mají i farmaceutický a zdravotnický sektor, a to především s ohledem na velké množství globálně významných společností, které v Jižní Africe působí, a také díky značné výzkumné kapacitě. V rámci Jihoafrického rozvojového společenství je JAR jedinou zemí, která splňuje výrobní standardy Světové zdravotnické organizace.

Ilustrační fotografie

Začátkem roku 2023 došlo v jihoafrickém Kapském Městě k otevření prvního technologického hubu na výrobu mRNA vakcín. Ačkoliv poptávka po vakcíně proti viru covidu-19 globálně klesá, jedná se o velmi důležitý milník posouvající jihoafrické výzkumně-produkční kapacity na zcela novou úroveň.

V JAR se nachází největší světové zásoby platiny, manganu či chromitu. Ve velkém se v JAR těží také zlato, uhlí, měď a stříbro. S ohledem na narůstající náklady spojené s těžbou a globální odklon od fosilních paliv jsou těžební společnosti v JAR nuceny masivně investovat do technologií a postupů umožňujících efektivnější a šetrnější extrakci nerostných surovin, a to včetně jejich recyklace. Těžební sektor v JAR vytváří přibližně 7 % HDP a s ohledem na historickou důležitost tohoto odvětví patří tamní výzkumná a inovační centra k těm nejlepším na světě.

Z hlediska podpory investic se v JAR vyskytuje celkem 11 speciálních ekonomických zón, které jsou zaměřeny na rozličné oblasti a umožňují zvýhodněné daňové či jiné provozní podmínky. Dále pak lze v JAR uplatnit daňové odpočty ve výši 150 % výdajů vynaložených na výzkum a rozvoj. Kromě těchto výhod lze v JAR uplatnit širokou škálu úlev a podpor, které se liší v závislosti na jednotlivých sektorových strategiích.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autor: David Vaverka, ekonomický diplomat.

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme