Jižní Korea neplní závazky v oblasti udržitelného rozvoje

Panel nezávislých expertů vydal zprávu, která potvrzuje, že Jižní Korea neplní podmínky týkající se obchodu a udržitelného rozvoje, jež jsou součástí obchodní dohody uzavřené s EU.

Podle panelu je zapotřebí, aby Jižní Korea upravila zákoník práce, tak aby byl v souladu s principem svobody sdružování. Kromě toho je zapotřebí urychleně ratifikovala čtyři úmluvy Mezinárodní organizace práce. Podle výkonného místopředsedy Evropské komise zodpovědného za obchod Valdise Dombrovskise bude EU dohlížet na to, aby Jižní Korea co nejdříve implementovala opatření na podporu práv zaměstnanců. 

• Teritorium: Asie | Evropa | Korejská republika | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme