Jižní Korea se snaží zjednodušit postupy pojištění pohledávek

Podle zprávy Korea Times, korejský výzkumný ústav pro výzkum zkoumal 2 440 Korejců ve věku 20 a více let a zjistil, že 14,8 % respondentů uvedlo, že po absolvování lékařského ošetření v roce 2018 nepředložili nárok na pojistné události, protože se domnívali, že řízení o nárocích by bylo příliš komplikované ve srovnání s poplatky, které zaplatili z vlastní kapsy.
V loňském roce vyplatili pojistitelé na trhu neživotních pojišťoven v pojistných událostech celkem 7,5 bilionu KRW (6,5 miliardy USD), přičemž více než 1 bilion KRW (860 milionů USD) se nedostal k pojistníkům.
Rep. Koh Yong-jin vládnoucí Demokratické strany Koreje usiluje o změnu zákona, ktery by pomohl zjednodušit postup při vyřizování pojistných událostí. Od nemocnic bude nově vyžadováno, aby poskytly všechny potřebné dokumenty pro nárok pojistníka rovnou na pojišťovnu.
„Návrh zákona by měl být okamžitě ratifikován. Skuteční pojistníci mají právo získat své nároky bez tak komplikovaného postupu, “uvedl Koh ve společném prohlášení se skupinou pro práva spotřebitelů.
V současném systému musí pojistníci před odesláním do pojišťovny získat potřebné dokumenty od nemocnice. Návrh zákona bude vyžadovat, aby nemocnice na žádost pojistníka zasílaly dokumenty přímo pojišťovně.
Zatímco finanční úřady a pojistitelé na tento návrh reagovali pozitivně, Korejská nemocniční asociace to odmítla a řekla, že by to mohlo vést k úniku osobních údajů. „Tato praxe by mohla znamenat administrativní zátěž nemocnic,“ uvedla asociace v tiskovém prohlášení. „Navíc po celé zemi není mnoho nemocnic s takovými automatizovanými systémy pro pojistné události.“


  • Země: KR – Korejská republika
  • Datum zveřejnění: 02.05.2019

Zdroj: Insurance Business Asia
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Soulu

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Korejská republika | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme