Jižní Súdán představil seznam strategických investičních projektů

Ministerstvo investic Jižního Súdánu vytipovalo ve spolupráci s dalšími ministerstvy a regionálními vládami jednotlivých států seznam klíčových strategických investičních projektů.

Jako prioritní sektory byly identifikovány zemědělství, ropný průmysl, infrastruktura a energetika. Primárním kontaktem pro místní i zahraniční subjekty je jihosúdánské ministerstvo investic. Podnikatelské a investiční prostředí v zemi se pomalu zlepšuje, ale zůstává rizikové.

Ilustrační fotografie

Vláda Jižního Súdánu pro případné zájemce o strategické projekty připravuje South Sudan International Investment Conference (SSIC), která je předběžně plánována na červenec 2022. Při konferenci budou jednotlivé projekty místním a zahraničním investorům ze soukromého a veřejného sektoru podrobněji představeny.

Nejvíce strategických projektů spadá do zemědělství a potravinářského průmyslu. Konkrétně se jedná např. o dodávku jatek do Džuby a Malakalu, mlékárny do Džuby a Wau, či o závody na zpracování kůže, cukrové třtiny a ryb do dalších regionů. Kromě toho má jihosúdánská strana zájem o zemědělské stroje a ochranu plodin proti škůdcům.

K největším příležitostem v Africe patří lusofonní státy

V ropném průmyslu se jedná o vybudování rafinérií, skladovacích zařízení a laboratoří. Pod souhrnné označení infrastruktura zahrnula vláda projekty ze stavebnictví (v podobě cementáren), zpracování odpadu a vodohospodářství. V energetice je poptávána výstavba přenosových sítí. Kromě toho projevil Jižní Súdán zájem i o průzkum a mapování přírodních zdrojů na celém svém území.

Při zvažování investičních či obchodních aktivit v Jihosúdánské republice je nezbytné brát v potaz rizikovost místního podnikatelského prostředí a investičního klimatu. V žebříčku Světové banky Ease of Doing Business se Jižní Súdán v roce 2020 umístil na 185. místě ze 190 hodnocených zemí.

Ramadán dočasně mění fungování islámských zemí. Na co musí dát exportér pozor?

I přes oficiální konec občanské války v zemi pokračují lokální konflikty, humanitární situace se vlivem přírodních katastrof každým rokem zhoršuje, infrastruktura je mimo hlavní město velmi omezená stejně jako poskytování základních služeb či dodávky elektrické energie.

Velvyslanectví ČR v Addis Abebě je případným zájemcům připraveno poskytnout podrobnější informace o situaci v zemi a kompletní seznam projektů včetně zprostředkování kontaktu na jihosúdánské ministerstvo investic.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Addis Abebě (Etiopie). Autor: Pavel Šára, ekonomický diplomat.

• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme