Jordánsko podporuje Malé a střední podniky

V souladu s politikou tvorby pracovních míst a zvyšování zaměstnanosti stanovila jordánská vláda plán k podpoře Malých a středních podniků (MSP) jako zdroje pracovních míst. Aby MSP mohly plnit svoji očekávanou funkci, je třeba zvyšovat jejich efektivnost. Jako garanta programu na podporu a rozvoj MSP stanovila jordánská vláda instituci JEDCO – „Jordan Entrepreneurs Development Corporation“, která má působit k podpoře dialogu mezi činiteli vytvářejícími prostředí k zakládání a růstu MSP.

Za účelem vypracování strategie podpory MSP připravilo jordánské Ministerstvo obchodu, průmyslu a zásobování ve spolupráci s JEDCO tři manuály, které by měly pomáhat vést podnikatele k zakládání a efektivnímu řízení MSP v Jordánsku.

Manuál č. 1: podpora politiky koordinace a PP dialogu pro rozvoj MSP, která dává návod, jak skloubit úsilí mezi účastníky procesu podpory MSP. Manuál č. 2: účinné monitorování a vyhodnocování MSP, včetně podnikatelských praktik a politik spolu s poradentstvím k sledování účinků podpory MSP. Manuál č. 3: statistika MSP a podnikatelských ukazatelů v Jordánsku, která zahrnuje užitečný návod, jak zlepšit evidenční databázi pro politiky podpory MSP.

Pro zájemce o tuto oblast uvádíme, že odkaz na uvedené manuály lze nalézt na webových stránkách OECD.

Tématu podpory zakládání MSP a otázkám poradentství k jejich fungování je současnou jordánskou vládou věnována velká pozornost. Přikládáme uvedenou informaci a odkaz na tři související manuály k dispozici české podnikatelské veřejnosti, která by měla zájem se na procesu zakládání a provozování MSP v Jordánsku podílet. Případné dotazy je možné směřovat na generálního ředitele JEDCO Bashar  Al-Zu’bi (e-mail: ceo@jedco.gov.jo), který přislíbil odpovědi na případné dotazy českých firmem zajistit.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ammánu (Jordánsko). Autor: Ing. Josef Kostiha, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

• Teritorium: Asie | Jordánsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme