Jsme mistry svého oboru, budou moci doložit absolventi

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo změnu zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, a tím zavedení mistrovské zkoušky. Chce tak vyřešit fakt, že absolventi odborných škol nemají možnost formálně doložit, že jsou mistry svého oboru.

V Česku zatím neexistuje oficiální způsob, jak mohou lidé prokázat, že v určité zpravidla řemeslné profesi dosahují nejvyšší možné úrovně. Návrh má koncem srpna projednat vláda.

„Splnili jsme, co jsme slíbili. Nebylo to jednoduché, ale vše je připraveno ke schválení vládou,“ potvrzuje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Chceme, aby byl výsledkem transparentní, jednotný a všeobecně uznávaný systém ověřování. Úspěšné absolvování mistrovské zkoušky potvrdí, že daný člověk umí navrhnout a vytvořit mistrovské dílo, je schopný řídit práci či vést zakázku a vykonávat povolání na nejvyšší možné úrovni i z hlediska provozně ekonomického,“ doplňuje ministr.

Zavedení mistrovské zkoušky je podle zaměstnavatelů žádoucí. Na návrhu materiálu pro vládu se podílely mimo jiné Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy, Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Mistrovskou zkoušku posvětila i Řemeslná rada. Tvoří ji na třicet cechmistrů a vrcholových představitelů českého řemesla z pětadvaceti cechů sdružených pod AMSP ČR.

Technika jako povinný předmět

Ministerstvo průmyslu a obchodu iniciovalo i to, aby byl na 2. stupni základních škol povinný předmět Technika. Ve školním roce 2019/2020 se tak na vybraných 30 školách realizoval pilotní projekt Rozvoj technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností v základním vzdělávání. Měl za cíl začlenit techniku do výuky, podporovat využívání digitálních technologií s důrazem na rozvoj digitálních kompetencí. Šlo samozřejmě také o podporu technického myšlení, technické tvořivosti, manuální zručnosti či informatického myšlení žáků.

Dočkáme se mistrovské zkoušky? Co přinese

Ve školním roce 2020/2021 pak na 60 vybraných základních školách proběhlo pokusné ověřování podle nového Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s pracovním názvem Člověk a technika. To vše ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

„Účelem pilotního projektu je systematické posílení rozvoje technického myšlení, prakticky aplikovaných dovednostní, jemné motoriky a technické tvořivosti s vazbou na nové technologie v rámci kurikula v základním vzdělávání,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.  

MPO a MŠMT stojí také za projektem Tour for the Future. Jde o pojízdnou učebnu techniky, která putuje po České republice a seznamuje žáky 8. a 9. tříd základních škol s technikou a technologickým pokrokem a vývojem. To vše s cílem zvýšit zájem o nové technologie a studium technických oborů.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme